Zasakovací průleh, Mnichov.

Jednou ze základních myšlenek je nechat vodu zasáknout co nejblíže místu, kde napršela. Na snímku zasakovací průleh, Mnichov.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Foto | Zdeňka Kovaříková / Počítáme s vodou