Mgr. Michaela Koucká
Mgr. Michaela Koucká

Spolu­au­torka a vedoucí projektu Počí­táme s vodou
michaela.koucka@ekocentrumkoniklec.cz
+420724230901

Mgr. Zdeňka Kovaříková
Mgr. Zdeňka Kovaříková

Koor­di­ná­torka exkurze a konfe­rence
zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz

Mgr. Moki Topiarzová
Mgr. Moki Topiarzová

Koor­di­ná­torka pora­den­ství a semi­nářů
moki.topiarzova@ekocentrumkoniklec.cz

Ing. Ondřej Nehasil
Ing. Ondřej Nehasil
Mgr. Veronika Kalníková
Mgr. Veronika Kalníková

Odborná porad­kyně
destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz

Ing. Marie Nehasilová
Ing. Marie Nehasilová

Odborná porad­kyně
destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz

Ing. Markéta Gregarová
Ing. Markéta Gregarová

Odborná porad­kyně
destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz

Ing. Silvie Drabinová, Ph.D
Ing. Silvie Drabinová, Ph.D

Odborná porad­kyně
destovavoda@ekocentrumkonikle

Mgr. Lucie Vančurová
Mgr. Lucie Vančurová

Spolu­au­torka projektu Počí­táme s vodou
destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz


Odborní garanti

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební, vedoucí Katedry zdra­vot­ního a ekolo­gic­kého inže­nýr­ství, před­seda výboru
CzWA – Asoci­ace pro vodu ČR

Doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
Doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková

ČVUT – Fakulta stavební, Katedra zdra­vot­ního a ekolo­gic­kého inže­nýr­ství, členka výboru
CzWA – Asoci­ace pro vodu ČR

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
IWA Joint Comit­tee on Urban Drai­nage a CzWA – Asoci­ace pro vodu ČR

Ing. Jiří Vítek
Ing. Jiří Vítek

Jedna­tel – JV PROJEKT VH, s. r. o.
CzWA – Asoci­ace pro vodu ČR

Ing. Radim Vítek, MSc
Ing. Radim Vítek, MSc

Projek­tant – JV PROJEKT VH, s. r.o.