Exkurze za dobrými příklady hospo­da­ření s vodou.

Mezi­ná­rodní odborná setkání (březen 2015, únor 2016, květen 2017) nad tématy hospo­da­ření s dešťo­vou vodou.

Proběhlé semi­náře k proble­ma­tice hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV)

Videogalerie

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2018

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2017

Stavba vertikální zahrady v Praze - Komořanech

Konference POČÍTÁME S VODOU 2016