Exkurze za dobrými příklady hospo­da­ření s vodou.

Mezi­ná­rodní odborná setkání (březen 2015, únor 2016, květen 2017) nad tématy hospo­da­ření s dešťo­vou vodou.

Proběhlé semi­náře k proble­ma­tice hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV)

Videogalerie

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2018

https://youtu.be/DLPpsyLXUQ4

Konference POČÍTÁME S VODOU 2015

https://www.youtube.com/watch?v=2eSRM1YJEAE

O hospodaření s dešťovou vodou

https://www.youtube.com/watch?v=imZL9zQX2dM

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2017

https://www.youtube.com/watch?v=NuiqPMA3Zd0

Stavba vertikální zahrady v Praze - Komořanech

https://www.youtube.com/watch?v=xaMASfYUaBo

Konference POČÍTÁME S VODOU 2016

https://www.youtube.com/watch?v=uky6VZTLzZo

Dokument o stavbě jezírka na zahradě škol

https://www.youtube.com/watch?v=QfFYhU4QUu0