03

V panelové diskuzi na konferenci Počítáme s vodou 2019 vystoupili (zprava): projektant Karel Kříž, architekt Jakub Cigler, arborista David Hora, Radim Vítek z Kanceláře architekta města Brna, Jana Řadová z Ústavu informatiky Akademie věd ČR a krajinářská architektka Zuzana Štemberová. Debatu moderoval Vojtěch Bareš z ČVUT v Praze.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Nešo Matić / Počítáme s vodou