mw04467

Komunitní dešťová zahrada. Ilustrační foto. Zdroj: http://www.melbournewater.com.au/getinvolved/protecttheenvironment/raingardens/Pages/Why-build-a-raingarden.aspx