Moravka

Zahloubené koryto řeky Morávky. K jeho přeměně z širokého štěrkonosného přírodního toku došlo až sekundárně vlivem různých antropogenních úprav a zásahů (Autor fotografie: Veronika Kalníková).