jamapronadrz

Pro umístění nádrže bylo potřeba vykopat jámu dva metry širokou a dva metry hlubokou. „Synové si mákli,“ směje se Růžena Šandová.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Archiv Růženy Šandové