Praktický seminář o modro-zelené infrastruktuře a hospodaření s dešťovou vodou na Praze 7

Praktický seminář volně navazuje na pravidelný základní seminář projektu Počítáme s vodou a jeho cílem je, aby účastníci přinesli na seminář své konkrétní přístupy a problémy se začleňováním modro-zelené infrastruktury v jejich lokalitě. O konkrétních případech budeme společně diskutovat a učit se navzájem. Seminář je primárně určen pro zástupce veřejné ...
Celý článek

ZÁZNAM KONFERENCE POČÍTÁME S VODOU 2022

Nestihli jste listopadovou konferenci POČÍTÁME S VODOU 2022 na téma PŘÍSTUPY K IMPLEMENTACI MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY? Máme tu pro Vás její záznam. Konference se konala 24. 11. 2022 v Paspově sále na Praze 5. Díky záznamu máte nyní možnost se konference zpětně zúčastnit. Můžete si vybrat libovolný den, kdy budete mít na ...
Celý článek

Jaké jsou přístupy k implementaci modro-zelené infrastruktury

konference Počítáme s vodou 2022 Jak různé profese definují modro-zelenou infrastrukturu? Jaké možnosti přináší systémový přístup a jaké výhody mohou mít naopak přístupy tzv. zdola nahoru. Chceme a můžeme modro-zelenou infrastrukturu vymáhat? Jak to udělat? Na tyto a další otázky jsme společně hledali odpovědi v rámci listopadové konference POČÍTÁME S ...
Celý článek

POČÍTÁME S VODOU V PRAZE

Účinnost adaptačních opatření v Praze je významně ovlivňována kvalitou a fungováním modro-zelené infrastruktury s důrazem na účinné hospodaření s dešťovou vodou. Přestože podloží většiny území hlavního města neumožňuje zasakování dešťové vody v místě spadu, existuje řada jiných přírodě blízkých řešení, jako jsou např. zelené střechy, zelené fasády, retenční objekty aj ...
Celý článek

Sborník, prezentace a fotografie z konference POČÍTÁME S VODOU 24. 11. 2022

Zde najdete ke stažení SBORNÍK ANOTACÍ a prezentace příspěvků pronesených na konferenci: Harald Sommer (Berlín, Německo), expert na hospodaření s dešťovou vodou ve společnosti SiekerKevin Barton (Bristol, Anglie), krajinářský architekt a ředitel Robert Bray AssociatesJo Bradley (Lancaster, Anglie), ředitelka neziskové organizace, Stormwater ShepardsKyung-ho Kwon (Soul, Jižní Korea), ředitel, Stormwater Co.Ing ...
Celý článek

Kazí se vám dešťovka v akumulační nádrži? Poradíme, co s tím.

V současnosti je zadržování a využívání dešťové vody čím dál víc rozšířené. Jedním ze způsobů, jak dešťovou vodu zadržet je v akumulační nádrži. Často je s tímto způsobem spojený problém zhoršení kvality a vzniku zápachu vody. Jak tomu účinně předcházet? Důvodem, proč se voda v nádrži může začít kazit je, ...
Celý článek

Jaká je situace s modro-zelenou infrastrukturou v Písku?

Město Písek je situováno v severní části Jihočeského kraje. K 1. 1. 2021 zde žilo 29 837 obyvatel. Vzhledem k významným regionálnětvorným procesům je město zároveň městem okresním. Na severu sousedí se středočeským okresem Příbram, dále hraničí s okresy Tábor, České Budějovice a Strakonice. Město Písek je situováno v severní ...
Celý článek

Jaké jsou nejužívanější prvky modro-zelené infrastruktury ve městě a kde tkví problém jejich realizace?

Globální změna klimatu ve spojení s urbanizací a rozrůstáním měst se dotýká všech ekosystémů, lidí, sektorů průmyslu, služeb a dalších oblastí života. Jednou z možností, jak snížit negativní dopad klimatické změny, vznik tepelných ostrovů nebo nevhodné urbanizace je návrh modro-zelené infrastruktury. Tyto prvky mají využití v mnoha oblastech. Kromě snižování ...
Celý článek

Víte, co je modro-zelená infrastruktura?

Modro-zelená infrastruktura (dále jen „MZI“) je propojená síť vodních a zelených prvků aplikovaných v interiéru měst i mimo ně takovým způsobem, aby se v zájmové oblasti zadržela voda, zlepšilo ovzduší, mikroklima či situace s klimatickými dopady. MZI reaguje primárně na změny klimatu, velmi významná je však i v sekundárních dopadech, ...
Celý článek

EXKURZE ZA PRVKY HOSPODAŘENÍ S VODU Praha má první podzemní vsakovací rýhu na dešťovou vodu

Po sérii zahraniční exkurzí za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve Švýcarsku, Německu, Rakousku nebo Dánsku jsme se opět rozhodli vydat blíž, a to do ulic hlavního města Prahy. Pražská exkurze za prvky hospodaření s DV, zdroj: Zuzana Havlínová Stejně jako minulý rok nebyly opomenuty Thomayerovy sady ...
Celý článek