Exkurze za příklady praxe hospodaření s dešťovou vodou v Praze, 1. 6. 2023

Během exkurze za prvky modro-zelené infrastruktury jsme navštívili okolí bytového komplexu, revitalizovanou školu a 2 veřejná prostranství: SUOMI Hloubětín, Park u Kněžské louky, SOŠ Českobrodská a veřejný prostor před OC Cíl. Materiály ke stažení: Pozvánka s programem (pdf) Sborník z exkurze (pdf) Video reportáž Článek z exkurze z pohledu odborníka ...
Celý článek

Konference Počítáme s vodou 2023

Modro-zelená infrastruktura v uličním prostoru od detailu k údržbě Dne 9.11.2023 se konalo 9. pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou pořádané 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Podtitulek konference tentokrát zněl Modro-zelená infrastruktura v uličním prostoru: od detailu k údržbě. Konference se konala v Orea hotel Angelo v Praze 5 za účasti ...
Celý článek

Jak se v Třeboni hospodaří s dešťovou vodou

V říjnu 2023 jsme v Třeboni s radostí přivítali seminář Počítáme s vodou, na kterém vystoupili Ing. Vojtěch Bareš a Ing. Jiří Vítek. Více než 70 posluchačů mělo díky tomu možnost se dozvědět mnoho zajímavostí o hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Součástí semináře byl i příspěvek o tom, co ...
Celý článek

Prezentace a fotografie z konference POČÍTÁME S VODOU 9. 11. 2023

Zde najdete ke stažení prezentace příspěvků pronesených na konferenci: Denis Dujardin, krajinářský architekt a profesor územního plánování, Belgie Dirk van Peijpe, urbanista, De Urbanisten BV, Holandsko Sebastian Schlecht, architekt, urbanista a zakladatel krajinné laboratoře „lala.ruhr“, Německo Neil McLean Goring, krajinářský architekt MZI, Ramboll, Dánsko Anna Salingerová, krajinářská architektka, Jakub Cigler ...
Celý článek

Konference Provoz vodovodů a kanalizací

Brzy se potkáme na prestižní vodárenské konferenci Provoz vodovodů a kanalizací v Liberci Tradiční podzimní konference, která proběhne ve dnech 1.–2. 11. 2023 ve Wellness Hotelu Babylon v Liberci, nabídne opět zajímavý vhled do aktuální problematiky českého vodárenství. SOVAK ČR konferenci pořádá již 21. rokem. Nenechejte si ujít příležitost vyslechnout ...
Celý článek

 Online základní seminář MZI

Online seminář s debatou se uskuteční na velmi aktuální téma našich měst, tedy adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI). Jedná se o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány úkoly národního zájmu. Jsou spoluautory jedinečných koncepčních dokumentů ...
Celý článek

Městská část Praha 7 a modro-zelená infrastruktura

Praktický seminář 25. května 2023 proběhl v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 7 praktický seminář týkající se začleňování modro-zelené infrastruktury v rámci městské části. Městská část dlouhodobě upozorňuje na problémy související se změnou klimatu, zejména pak ty ve městě, kde jsou tyto problémy ještě umocněny zástavbou, množstvím zpevněných a zastavěných ...
Celý článek

Základní seminář s odborníky na téma HDV Třeboň 12. 10. 2023

Seminář s debatou se uskuteční ve spolupráci s městem Třeboň na velmi aktuální téma našich měst, tedy adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI). Jedná se o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány úkoly národního zájmu. Jsou ...
Celý článek

Za příklady hospodaření s dešťovou vodou v Praze

Již exkurze v roce 2020 a 2022 pořádané v rámci projektu Počítáme s vodou ukázaly, že i v Praze lze nalézt řadu zajímavých ukázek hospodaření s dešťovou vodou (HDV). Letošní exkurze to znovu potvrdila. Prvním navštíveným místem byl areál SUOMI Hloubětín v Praze 9. Jedná se o rozsáhlý projekt proměny ...
Celý článek

Dešťové záhony. Co to je a jak fungují?

Dešťový záhon. Foto | Zuzana Havlínová / Počítáme s vodou Princip dešťového záhonu je založen na modelaci terénu, kdy se střídají rovné úseky s prohloubenými, které umožňují zachytit srážkové vody, a to i z přívalových dešťů. Dešťové záhony se řadí mezi jedno z mnoha opatření modro-zelené infrastruktury města, která se ...
Celý článek