Praní v dešťové vodě je tech­nicky vzato možné v jaké­koli běžné pračce, a to za před­po­kladu, že zajis­títe stálý tlak vody 0,05 — 1MPa. Může se však stát, že výsle­dek praní bude horší než ve stan­dard­ních podmín­kách. I přes filtraci může dešťová voda obsa­ho­vat chemické příměsi, které někdy způsobí, že prádlo po vyprání zapáchá.

Exis­tují tzv. speci­ální pračky umož­ňu­jící dvojí zapo­jení (např. Gore­nje W9865E, Elect­ro­lux EWT 12660DW, Miele WMG 820 WPSElect­ro­lux EWT 1066 ODW). Tyto pračky obsa­hují programy, které prádlo vyperou v dešťové vodě, a teprve poslední máchání probíhá ve vodě pitné.


Kate­go­rie:Dům a byt, Vybrané dotazy
Tagy:, , , ,

← Mám zájem o praní v dešťové vodě. Potře­buji k tomu speci­ální pračku?