Ze zahraničí máme funkční průlehy, kde je odváděná voda z komunikací a pokud je vodní režim nastaven tak, aby nedocházelo k trvalému zamokření (průleh se pravidelně vyprazdňuje) a půdní struktura je dobrá, tak travní porost kontaminovanou vodu snáší dobře . Jsme schopni travní porost udržet. V severských zemí se tomu věnují intenzivním výzkumem. Nějaké dopady na vegetaci to má, ale ta je schopna se s tím v dlouhodobém horizontu vypořádat. Důležitá je míra zasolení, frekvence solení a celkově míra zavodnění dané oblasti.


Kategorie:Obce a veřejný prostor
Tagy:, , , ,

← Jaký vliv mají soli na vegetační povrchy?