Hlavním smyslem propustného chodníku i například průlehu je předčištění a následné odvedení vody buď do retenčního nebo vsakovacího prostoru. Kromě toho by domy měly být opatřeny hydroizolací. Předejít situaci podmáčeného domu a sklepů by měla zajisti dokumentace – především hydrogeologické průzkumy a simulace pohybu vody v půdním prostředí. Kromě toho základním principem MZI je vodu zdržet a také odvést v požadovaném čase (většinou 2 dny).


Kategorie:Obce a veřejný prostor
Tagy:,

← Jaký má být minimální odstup opatření MZI (např. průlehů) od budov, při navrhování vzniká rozpor s technickou normou vsakování, která udává minimální odstup a při standardní šířce ulice například v historické části města.