Záleží na velikosti transpirační plochy, velikosti koruny, klimatických podmínkách a dalších. Podstatnější ale je, jak velký kořenový prostor strom potřebuje, aby při srážce poskytl také vodohospodářskou službu a využil vodu ke své závlaze.

Dostupné práce na efektivitu a velikost prokořenitelného prostoru jsou například od Nina Bassuk.


Kategorie:Obce a veřejný prostor
Tagy:, , ,

← Jaké množství vody potřebuje strom ke správnému vývoji a funkci? Jsou někde přístupné výpočty na transpiraci?