Způsobů jak vodou šetřit je hned něko­lik. Ať už to jsou neka­pa­jící kohoutky, či „ekono­mický“ způsob spla­cho­vání WC. Ke znač­ným úspo­rám zcela jistě patří i použí­vání úspor­ných hlavic či poří­zení nízko­ener­ge­tic­kých praček a myček. Každý z nás pak může pošet­řit a snížit spotřebu vody hlavně při každo­denní hygi­eně tzn. čištění zubů, při holení či samotné umívání rukou, kdy postačí vypí­nat nebo omezit proud tekoucí vody. Místo koupání ve vaně pak zvolit sprcho­vání.

K dalším způso­bem, který by neměl chybět jen v moderní domác­nosti, je použí­vání pákové nebo termosta­tické arma­tury a použí­vání úspor­ných sprcho­vých hadic se stop venti­lem, ve kterých nepro­teče za minutu víc jak 15 l vody. Největ­ších úspor v domác­nosti pak můžeme dosáh­nout v kuchyni při umývání nádobí. V případě mytí pod tekoucí vodou proteče během 10 minut dokonce až 200 l. Nejlep­ším způso­bem je tak poří­zení myčky nádobí, která má spotřebu ve třídě A++ (10 – 15l), jejichž spotřeba je tak něko­li­ka­ná­sobně menší. Pro pití pak upřed­nost­nit vodu kohout­ko­vou.

 


Kate­go­rie:Dům a byt
Tagy:, , ,

← Jak šetřit vodou v bytě?