Možnosti jak odstranit znečištění tohoto typu jsou v podstatě dvě. Jednou je přečištění pomocí membránové filtrace nebo iontoměničů, ale toto řešení je finančně náročné. Druhou možností je použít jinou vhodnou alternativu zimní údržby.

Vliv solí na vegetaci se nyní sleduje a vedou se o něm diskuze.


Kategorie:Obce a veřejný prostor
Tagy:, ,

← Jak je možné vyčistit srážkové vody ze silnic od solí a dalšího znečištění? Například pokud je komunikace v blízkosti chráněného území.