Průměrná spotřeba vody na jednoho obyva­tele za den je asi 110 litrů pitné vody! Ale jen 2 % z toho jsou použita k pití a vaření. Celých 35 % pitné vody se použije při spla­cho­vání WC. Podle průzkumů by se zhruba 50% veškeré spotře­bo­vané pitné vody v domác­nosti dalo velmi snadno dešťo­vou vodou nahra­dit.


Kate­go­rie:Dům a byt, Vybrané dotazy
Tagy:, , , , , ,

← Do jaké míry může dešťová voda pokrýt spotřebu pitné vody v domác­nosti?