Vycentrovat mapu

Víte o příkladu, který v naší mapě chybí? Pošlete nám popis a fotografii na web@pocitamesvodou.cz

ČísloDruh příkladuNázev příkladuKrátký popisRok realizaceRealizátor - jménoAdresaMěstoPSČStátGPS souřadnicePřibližná cena stavby
1Pasivní důmCentrum Veronica HostětínPasivní dům s přírodní zahradou slouží jako ekologické vzdělávací a ubytovací středisko. Stavbu lze navštívit, můžete si vyzkoušet bydlení v pasivním domě nebo si objednat exkurzi. Využití dešťové vody pro splachování a úklid.2006ZO ČSOP VeronicaHostětín 86Bojkovice687 71ČR49°3′1.84"N; 17°52′44.16"E24 mil.,- Kč
2Parkoviště parkové na ul. Dvorská, BlanskoZáměrem projektu Parkového parkoviště Dvorská bylo:
· posílit parkový charakter veřejného prostranství, jakožto významný prvek klidovosti území a zachování čistoty životního prostředí – za tímto účelem bylo vysazeno přes 30 nových stromů ošetřeno 20 stávajících stromů,
· posílit stávající komunikační vazby – byly stabilizovány původní šlapákové cesty
· posílit využitelnost veřejného prostranství ve vazbě na chybějící prvky v navazujícím a blízkém okolí, zvláště pak eliminovat kritický deficit ploch pro dopravu v klidu
· využít přirozenou kumulaci obyvatel v typických místech veřejného prostranství k posílení jejich informovanosti – informační cedule
· stabilizovat zázemí pro výběh domácího zvířectva
· zlepšit využití čekací doby na zastávce autobusu pro malé děti – pryžové špalíky
· v klidovém místě vytvořit zajímavé zázemí pro odpočinek všech občanů nevyjímaje seniory a děti – založené lapidárium, osazeny lavičky .
2009Město Blanskonám. Svobody 32/3Blansko678 01ČR49°22'1.783"N, 16°39'9.285"E6,5 mil. Kč
3Vsakovací parkovištěParkoviště na ul. Edvarda Beneše, BlanskoPo lepším parkování u hlavního vlakového nádraží volali zejména ti, kteří z okolních obcí dojíždí vlakem za prací do Brna nebo Adamova už dlouho. Si tuace v tomto místě byla nepřehledná. Stávající parkovací kapacita u p řestupního uzlu IDOS byla nevyhovující. Oficiálních parkovacích míst v lokalitě bylo, mimo pozemky u budov ČD, cca 60, avšak ve všech plochách lokality parkovalo až 160 vozidel, včetně 30 míst u ČD a 20 míst v kolmých stáních u sázkové kanceláře. Projekt řešil návrh nového parkoviště o 204 stáních, které nahradí stávající jednosměrné komunikace, podél kterých docházelo k živelnému a nelegálnímu parkování aut v zelených pásech. Parkoviště u nádraží plní funkci záchytného parkoviště pro návštěvníky města, a mimopracovní dobu klidovou zónu podél řeky Svitavy. Odvod srážkových vod je řešen z cca 80% vsakem, rozhodnutí o tomto způsobu odvodu srážkových vod bylo učiněno na základě hydrogeologického posouzení. 2014Město Blanskonám. Svobody 32/3Blansko678 01ČR49°21'7.031"N, 16°38'55.612"E16,5 mil. Kč
4Otevřena zahradaBrno - Vzdělávací a poradenské centrumNadace Partnerství je vlastníkem areálu Údolní od roku 2006. Součástí vize Otevřené zahrady od začátku byla uhlíkově neutrální energetická bilance celého provozu (tzv. zero carbon). Tato vize se stává skutečností, a proto dnes může Otevřená zahrada sloužit mimo jiné jako praktický příklad a inspirace pro ekologicky šetrnou přestavbu městských částí i administrativních areálů.2012Nadace PartnerstvíÚdolní 33Brno60200ČR49°11'51.728"N, 16°35'55.566"E50 mil Kč bez DPH
5Vsakovací průlehy s rýhouMěstský dům kultury v KarvinéStavební úpravy vnitroareálových rozvodů stávající kanalizace Městského domu kultury v Karviné-Novém Městě. Bylo provedeno odvodnění terénu přes lokální retence - zasakovací průlehy s retenčními příkopy. Na odtoku z retnčního příkopu je umístěn v šachtě regulátor odtoku - škrtící clona s bezpečnostním přelivem. Vody jsou odvedeny do zrekonstruované kanalizace DN 200. 2006Investor: statutární město Karviná Fryštátská 72/1Karviná-Fryštát733 24 ČR49°51'45.75"N, 18°32'17.26"E6,8 mil. Kč
6Zasakovací plochyMcDonald`s ČR, spol. s r.o.Zeleň v okolí vhodná pro zasakování dešťových vod. Čechtice257 65ČR49.6586342N, 15.1189939E
7Vodní plochyBusiness Complex TITANIUMVnitroblok propojující obě budovy představuje otevřenou parkovou odpočinkovou zónu s designovým bazénem a vodními fontánami o ploše 3.000 m2. 2013JRA Estate, a.s.Nové sady 996/25Brno602 00ČR49.1877792N, 16.6065839E
8Zasakovací plochyNH COLLECTION OLOMOUC CONGRESSŘada zasakovacích ploch v okolí hotelu(v zahradě) i u parkovacích míst.2010HOTELPARK STADION a.s.Legionářská 1311 / 21Olomouc77900ČR49°36’4.381″N, 17°14’47.637″E
9Akumulace děšťové vody a vegetační střechyLandek Ostrava-bydlení v příroděDeveloperský projekt bydlení v Ostravě pro 26 domů řeší nakládání s DV promocí vegetačních střech extenzivních s nízkou vegetací (suchomilní rostliny), odtok z teras bude řešen spárami v prknech a pro akumulaci DV jsou vybudovány retenční nádrže.JTA – Holding, spol. s r.o.Petřkovická č. pop. 861/5Ostrava - Petřkovice725 29ČR
10Zelená střechaCity Green CourtBudova City Green Court aplikovala jako vůbec první projekt v České republice řadu inovativních zelených řešení, stavebních prvků a inovací, které mají pozitivní vliv na samotný projekt i jeho okolí. Příkladem je sofistikovaný systém osvětlení využívající obsazenosti a senzorů denního světla, zelená střecha, vysoce efektivní zavlažovací systém či působivé uzavřené atrium s využitím přirozeného větrání. Budova byla navržena tak, aby spotřebovávala o 56 procent méně energie než budovy postavené pro splnění českého stavebního zákona. Je to jediná budova na českém trhu, která se může pochlubit kombinací certifikátu LEED Platinum Core&Shell a LEED Platinum Commercial Interiors.2012SKANSKA a.s.Křižíkova 682/34aPraha 8 - Karlín186 00ČR50.0507703N, 14.4349794E
11Vodní prvkyMalešický parkCílem obnovy parku byl vznik moderního rekreačního centra plného zeleně. Zahrnovala rekonstrukce cest, instalaci závlahového systému, vsazení laviček, vybudování dětských hřišť a sociálních zařízení a vymezení ploch pro volné pobíhání psů. Během obnovy mělo být vysazeno 366 nových stromů. Součástí parku se měl stát vodní prvek s vodní kaskádou, okruh pro cyklisty, dětské hřiště s úpravou umožňující pohyb tělesně postižených, cvičební seniorpark či posilovací hříště pro vozíčkáře a promenáda.2013MěÚ Praha 10Vršovická 68Praha 10 - Vršovice101 38ČR50.0849036N, 14.4988442E
12Vodní důmVodní dům u obce Hulice na Benešovsku (interaktivní návštěvnické centrum)Na dvoře centra pak (nejen pro děti) čeká umělý vodopád a soustava čerpadel, lopatkových mlýnků a dalších mechanických atrakcí, které mohou samy děti pohánět vlastními silami. Při okružní procházce vnějším areálem návštěvníci uvidí umělý suchý poldr, přirozené meandry umělého potůčku, malou vodní nádrž s živými rybami nebo hadcovou skalku – ukázku národní přírodní památky s rostlinným společenstvím, které lze nalézt pouze a jen na podloží horniny zvané hadec, která je v naší zemi poměrně vzácná a živočichové a rostliny na ní žijící tvoří originální biotop.2016Český svaz ochránců přírody VlašimPláteníkova 264Vlašim258 01ČR49.7210008N, 15.0848144E60 mil. Kč
13Vodní a zelené plochySpielberk Office Centre - BrnoJedna z nejmodernějších zelených budov v Evropě. Spielberk Office Centre Holandská 8Brno639 00ČR49.1813453N, 16.6058200E
14Vodní prvkyStudna na dětském hřišti v JičíněVodní prvky na dětském hřišti v Jičíně. Mají tam studnu, pumpu, soustavu koryt a vodopádů s klapkama, archimédův šroub, vodní mlýnek, atd.MěÚ JičínŽižkovo náměstí 18Jičín 1506 01ČR50°26'10.510"N, 15°21'12.990"E
15Akumulace děšťové vodyÚstí nad Labem – Habrovice Dešťová voda je svedena do vsakovací jímky umístěné na pozemku každého domu.TRADE PANAD s.r.o.28. října 3117/61Ostrava702 00ČR
16Akumulace děšťové vodyNa zeleném vršku Rodinné domy v přírodním parku VelkopopovickoProjekt 19 rodinných domů v blízkosti Prahy Velké Popovice má hospodaření s dešťovou vodou řešenou pomocí nádrže u každého RD, ze které může být použita např. na zalévání.2008PROCTUS INVEST s.r.o. Masarykovo nábřeží 2Praha 2120 00ČR49.9126561N, 14.6399619E
17Akumulace dešťové vodyProjekt 4BlockPředností projektu 4Block je důraz na ekologii. Projekt bude vybaven zavlažováním zahrady ze zásobníku dešťové vody na střechách, v garážích domu bude možnost nabytí elektromobilu a tepelná čerpadla integrovaná do vzduchotechniky zajistí mechanickou výměnu vzduchu v bytech s rekuperací vzduchu.2017CRESTYL real estate s.r.o.Voctářová 2449/5Praha 8 180 00ČR50.1056753N, 14.4702506E
18JezírkoŠkolní jezírko - dešťová voda v zahraděNázorné a efektivní využití dešťové vody v areálu školy.2014Základní škola Jílové u PrahyKomenského 365Jílové u Prahy254 01ČR49.8973336N, 14.4997719E42.600,- Kč
19Akumulace děšťové vodyDešťovka pro táborovou základnuV rámci projektu byly na Posekanci nainstalovány čtyři nádrže na zadržování dešťové vody a informační cedule. 2015Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Liliový kruh LitomyšlStrakovská 1027Litomyšl570 01ČR49.8659097N, 16.3225725E33.800,- Kč
20Využití šedé vodyBotanica K (3, 4)Jedinečný bytový dům, který využívá systém pro hospodaření se šedou vodou. To znamená, že voda z umyvadel, van a sprch bude po přečištění využívána pro splachování toalet. Díky tomuto řešení mohou noví obyvatelé bytového domu uspořit až 6 000 litrů pitné vody denně. Roční úspora na vodném a stočném by měla být cca 168 300 Kč na projekt. Kromě vyšší šetrnosti k životnímu prostředí a zmíněným finančním úsporám projektem developer přispívá také k vyšší soběstačnosti budov. 2015Skanska Reality a.s.PekařskáPraha 5 – Jinonice15000ČR
21Akumulace děšťové vodyBytový dům Rarach projektu U cukrovaru v Praze Bytový dům je naplánován v nízkoenergetickém standardu s průkazem energetické náročnosti budovy B – velmi úsporná. To v tomto případě znamená důkladné zateplení obvodového pláště budovy, kvalitní okna a solární panely pro dohřev teplé užitkové vody a HDV je zde řešeno podzemní nádrží.2015Skanska Reality a.s.DolnocholupickáPraha - Modřany143 00ČR
22Akumulace děšťové vody Rohan cityNově vznikající projekt na Praze 8 počítá s úsporou dešťové vody pro zavlažování zahrady DV ze zabudované retenční nádrže. Zeleň v okoli. 2016Sekyra Group, a.s.Praha 8180 00ČR
23Zahrada, jezírko, vsakování DVKomunitní zahrada SuchdolZahrada, která slouží žákům základní školy M. Aleše, ale zároveň ostatním obyvatelům či návštěvníkům městské části Suchdol, v sobě spojuje několik funkcí. Je místem pro odpočinek a relaxaci, herním hřištěm pro děti a mládež a zároveň se jedná o pokusný systém vsakování dešťové vody. DV voda je vedena otevřenými koryty s různými materiály do přírodního jezírka.2015MěÚ SuchdolSuchdolské náměstí 734/3Praha - Suchdol16500ČR50°8'19.948"N, 14°22'50.008"E
24Retenční nádrž s vsakovacími blokyObchodní centrum OtrokoviceObchodní centrum z roku 2013 má DV řešenou pomocí dvou retenčních nádrží s vsakovacími bloky.2013soukromá osoba KauflandDr. E. Beneše 1914Otrokovice765 02ČR49°12'1.060"N, 17°32'5.669"E
25Využití dešťové vodyTovárna v LanškrouněSvedená dešťová voda se může využít ke splachování toalet pro 400 zaměstnanců nebo jí chladit hydraulické lisy. MěÚ Lanškrounnám. J. M. Marků 12Lanškroun563 01ČR
26JezírkoJezírko v zahradě Montessori školyNa zahradě Montessori školy bylo vlastními silami žáků vybudováno okrasné jezírko. Popudem pro vybudování jezírka byla krom okrasných funkcí i snaha o demonstraci užitečnosti vody v krajině. Jezírko zadržuje vodu ze zahrady Montessory školy, stéká do něj voda ze střechy zahradního pavilonu a snižuje se jím odtok srážkových vod do Libušského potoka. Vodu z jezírka hodlají děti používat na zahradě pro zálivku rostlin a vrbového tunelu. Současně připravují experimentální koryto, kde s pomocí ruční pumpy budou vodu z jezírka pouštět z umělého svahu po různých površích a sledovat rychlost jejího toku a vsakování. Přípravy realizace se účastnili i odborníci z Koniklece, jako konzultanti dětí z Montessori školy. Děti si pod vedením učitelek a konzultantů jezírko sami vyprojektovaly a zrealizovaly. Překvapila nás míra jejich samostatnosti a smyslu pro dotažení věci do konce.2015ZŠ Na BeránkuPertoldova 3373/51Praha 12 - Modřany143 00ČR50°0'4.598"N, 14°26'3.367"E30 - 50 tis. kč
27Akumulace dešťové vodyPodzemní nádrž na dešťovou vodu V areálu zahradnického učiliště pro žáky s vice vadami byla vybudována podzemní nádrž o objemu 5 m3, ve které je shromažďována dešťová voda ze střechy učiliště. Dešťová voda je využívána pro manuální zalévání záhonů a pro automatickou závlahu vertikální zahrady. Proto jsou v nádrži umístěna dvě čerpadla. První z nich zajišťuje přívod vody ke dvou odběrným místům pro zalévání na pozemku učiliště a musí tedy udržovat stálý tlak v rozvodu. Druhé čerpadlo je napojeno na automatický závlahový systém vertikální zahrady a je řízeno čidly vlhkosti a teploty ve vertikální zahradě. Bezpečnostní přepad z nádrže je zaústěn do vsakovacího zařízení na pozemku učiliště. 201401/71 ZO ČSOP KONIKLECVlkova 2725/34Praha 3130 00ČR49°59'20.073"N, 14°24'42.216"E350 tis. Kč
28Zelená střechaATREA s.r.o. v Jablonci nad NisouBudova má rekuperační vytápění, zelenou střechu, je opláštěná nízkoenergetickými panely RUUKKI ENERGY, kde se klade vysoký důraz na způsob montáže. Tento průmyslový objekt se přibližuje parametrům nízkoenergetické stavby.2013ATREA s.r.o. v Jablonci nad NisouNa Hutích 2962/44Jablonec nad Nisou466 57ČR50°43'0.905"N, 15°11'13.817"E
29Propustné povrchyProstranství před penzionam ve ValticíchDvorek před penzionem využívaný zejména hosty je sice malý, ale velice příjemný také díky tomu, že většina plochy dvorku je trávníkem. Nepropustných povrchů, které se v létě rozpálí a nepříjemně sálají je zde minimum: Úzká vydlážděná cestička od branky k hlavnímu vchodu a od vchodu na parkoviště. Méně frekventovaná cestička mezi hlavním vchodem a vchodem pro personál je vydlážděna pouze jednotlivými kameny v trávě. Parkoviště, které zabírá asi polovinu pozemku, také není vyasfaltované, jak je současnou běžnou praxí, ale pouze vysypané štěrkem. Parkoviště před penziony nebo malými hotely nejsou tak frekventovaná, jako zcela veřejná parkoviště, takže tento druh povrchu stačí. Navíc je toto řešení levnější, než asfalt nebo dlažba a odpadá nutnost zbudování odvodnění, jelikož dešťová voda se zasakuje přímo na parkovišti. Kopečná 984Valtice691 42 ČR48.7402044N, 16.7534181EÚspora 20-30 tis. oproti běžnému řešení.
30Retenční nádrže, zelená střechaBudova DeltaBudova Delta je jednou z mnoha kancelářských budov rozsáhlého komplexu v Praze v Michli. Kancelářské komplexy bývají k vodnímu režimu města velmi nepříznivé, jelikož u tohoto druhu zástavby vznikají obrovské plochy, odkud se veškerá dešťová voda rychle odvádí, takže se tu nezasakuje ani neodpařuje. Kancelářské budovy jsou často velmi rozsáhlé a bývají obklopeny širokými silnicemi kvůli množství lidí, kteří sem přijíždí a odjíždí. A navíc z užitného hlediska není třeba, aby byly obklopeny zelení, jak tomu bývá například u bytové zástavby.
Budova Delta však ukazuje, že to jde i jinak. Získala certifikát udržitelnosti BREEAM na úrovni Very Good a hospodaření s dešťovou vodou je jedno z hledisek udržitelnosti, kterým si toto hodnocení rozhodně zaslouží.
Část střechy budovy je pokryta ozeleněnou střešní terasou, kam mohou chodit všichni uživatelé budovy. Zelení je sice pokryta jen asi třetina střechy, zato se však jedná o zeleň intenzivní – je tvořena zejména keři. Část dešťové vody dopadající na střechu tedy „zalévá“ zeleň a je následně jejím prostřednictvím transportována zpět do ovzduší.
Voda, která ze střech odtéká, je svedena potrubím dolů. Zde pak tvoří zajímavý vodní prvek: Z markýzy nad vchodem padá vodopádem do retenční nádrže. Tato nádrž je vysypána valouny a její součástí jsou stromy a rostliny, takže velmi pěkně dotváří prostranství před vchodem za sucha i za deště, kdy se stává vodním prvkem. Při naplnění této nádrže voda odtéká přepadem do další nádrže, která je také vysypaná valouny a je komponována jako říční delta. Tyto otevřené retenční nádrže umožňují odpařování zadržované vody do okolí, což podpoří přirozený vodní režim krajiny. I tyto nádrže jsou samozřejmě napojeny na dešťovou kanalizaci, ale voda je z nich upouštěna jen pomalu, což pomáhá předcházet přetížení kanalizace a rozvodňování řek.
2015 BBC-Building Delta, a.s., developer Passerinvest groupZa Brumlovkou 1559/5Praha 4140 00ČR50.0476567N, 14.4576264E1,3 mld. Kč
31Retenční nádržRetenční nádrž Červený MlýnNádrž leží na místě bývalého rybníka nad Červeným mlýnem, pod dálniční křižovatkou ulic Sportovní a Porgesova. Nedaleko odtud se nachází napojení kanalizačního přivaděče C08 na kmenovou stoku C. Přivaděč C08 sbírá splaškové a dešťové vody z oblasti Lesné. Aby při deštích nedocházelo k přetížení kmenové stoky C a následně i brněnské ČOV, je před tímto napojením umístěna odlehčovací komora. Když se při dešti zvýší průtok v přivaděči C08 nad určitou mez, zajistí odlehčovací komora odtok přebytečné vody do retenční nádrže Červený Mlýn. Do kmenové stoky C tak přitéká voda s omezeným průtokem.
Voda z retenční nádrže je do kmenové stoky vypouštěna škrceně a při běžných deštích s určitou prodlevou. Navíc se část vody před odtokem do stoky vsákne či odpaří.
Negativním aspektem je samozřejmě fakt, že s dešťovou vodou se do nádrže dostávají a následně se vsakují také splašky, ač značně naředěné.
Do nádrže je svedená také dešťová voda z okolních komunikací. Tato voda se zde odpařuje a vsakuje namísto jejího odvodu stokami přes čistírnu do řeky. Nádrž je tedy prospěšná i při menších deštích, kdy není třeba do ní odlehčovat přivaděč C08.
CimburkovaBrno612 00ČR49.2178400N, 16.6046822E
32Využívání dešťové vodyRodinný dům ve VonoklasechDům je umístěn v malé vesnici v CHKO Český kras s oslnivým výhledem do krajiny. Technické řešení domu reaguje na jeho umístění ve vzácné a krásné přírodě zejména tím, že ve velké míře dodržuje principy udržitelnosti. Dům je dřevostavba s kamenným obkladem vytápěný tepelným čerpadlem země-voda nebo alternativně krbem. Vytápění zefektivňuje také systém rekuperace nepotřebného tepla.
Také hospodaření s vodou je zde řešeno s důmyslem a smyslem pro ekologii a udržitelnost: Veškerá dešťová voda je zachycována v podzemních nádržích a využívá se pro splachování WC, zalévání a napájení jezírka. Splašková voda je biologicky filtrována a používána pro závlahu trávníku.
2011Vonoklasy252 28ČR49.9472747N, 14.2804119E
33Využívání dešťové vody, zelené střechyMain Point KarlínKancelářská budova Main Point Karlín na Rohanském nábřeží je navržena jako velmi šetrná k životnímu prostředí. Získala nejvyšší ocenění v prestižní certifikaci šetrných budov systémem LEED.
Na šetrnost k přírodě bylo dbáno i při návrhu nakládání se srážkovými vodami. Dešťová voda ze střechy je jímána do nádrží a následně je využívána pro zalévání střešních teras a veškeré další zeleně v budově a jejím pozemku. Objem nádrží 60 m3. Voda je filtrována od mechanických nečistot a je zde i zařízení pro odstranění případných bakterií, což je důležité zejména kvůli dlouhodobějšímu skladování vody, aby se voda nekazila: Velké nádrže umožňují skladovat dostatek vody, aby nechyběla v nejsušších obdobích, kdy je také třeba nejvíce zalévat.
Zajímavým přírodním prvkem jsou interiérové vertikální zahrady ve vstupních prostorách budovy. Jsou krásné, výrazně zlepšují mikroklima těchto prostor a podtrhují význam využívání dešťové vody pro zavlažování, protože spotřebují vody hodně.
K nezajímavějším technologiím zajišťujícím šetrnost budovy patří chlazení, které v kancelářských budovách zhltne nejvíce energie. Pro chlazení budovy je totiž využívána vltavská voda z podzemního kanálu, který byl v historii vybudován pro průplach přístavu v Libni a nyní prochází betonovým kanálem pod budovou. V přechodném období (jaro a podzim) předává vltavská voda chlad kapalině, která chladí budovu v režimu free-cooling. V horkém období je chlad z Vltavy využíván pro chlazení kondenzátorů chladící jednotky.
Použité zdroje: http://stavba.tzb-info.cz
https://www.asb-portal.cz
2011Pobřežní 665/21Praha 8186 00ČR50.0933917N, 14.4438572Easi 1 mld. Kč
34Propustné povrchyProstranství před kaplí v DobřichovicíchÚprava povrchu před dobřichovickým kostelem kombinuje zpevněný a nezpevněný povrch. Obdélníky dvou druhů dlažby prostřídané s obdélníky trávy velmi dobře slouží v místě, kde se lidé shromažďují povětšinou jen jednou týdně v neděli před a po mši svaté. Prostranství zůstává propustné pro vodu, ale zároveň vypadá reprezentativně. Když je mokro, není nutno stát v mokré trávě či dokonce v blátě, jak by tomu bylo, kdy zde nebyla žádná dlažba. Dobřichovický zámek (z ulice Za Mlýnem)Dobřichovice252 29ČR49.9258022N, 14.2738533E
35Vertikální zahrada Vertikální zahrada v zahradnickém učilišti v Praze 12Vertikální zahrada je specifický způsob ozelenění fasád domů. Pilotní projet vertikální zahrady byl realizován na budově zahradnického učiliště pro žáky s více vadami. Tato vertikální zahrada je tvořena soustavou geotextilních kapsiček podložených pevnou deskou a zavěšených na samonosné konstrukci (ocelové profily ukotvené v zemi). Kapsičky jsou naplněny anorganickým substrátem (zeolit, drcený keramzit) a do tohoto substrátu jsou sázeny rostliny. Vzhledem ke svislé orientaci takto tvořeného „záhonu“ a jeho umístěním pod přesahem střechy nemohou rostliny dobře využívat vláhu ze srážek. Vertikální zahrada je tedy opatřena automatickým závlahovým systémem. Jedná se trubku s dírkami, procházející kapsičkami a přivádějící rostlinám vodu. Závlahový systém je napojen na podzemní nádrž s dešťovou vodou. Zavlažování je řízeno čidlem vlhkosti umístěným ve vertikální zahradě, které sleduje, zda je vlhkost v zahradě dostatečná. Pro zahradnické učiliště je vertikální zahrada cenným rozšířením pěstebních ploch a také příležitostí pro učně osvojit si péči o tento inovativní druh zeleně. K tomuto využití bylo přihlédnuto i při výběru rostlin, kterými byla zahrada osázena. Do vysoko umístěných kapsiček, ke kterým je třeba lézt po žebříku, byly umístěny rostliny nenáročné na údržbu. U níže situovaných kapsiček se počítá s experimentováním. Zatím zde byly vysazeny různé druhy trvalek s převahou jahodníku. Do budoucna učiliště počítá s pokusy pěstovat na vertikální zahradě různé druhy zeleniny a bylinek. 2016Svobodné zahrady Klus, s.r.o., 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC, Odborné učiliště pro žáky s více vadamiK Nouzovu 308Praha 1214300ČR49.9889472N, 14.4117347E80 tis. Kč
36Retence a zasakování dešťové vodyMnichov, čtvrť Messestadt Riem: Retence a vsakování dešťové vody Relativně nová čtvrť na východě Mnichova se vyznačuje velkým množstvím prvků a opatření sloužící k odvodu, retenci a vsaku dešťové vody. Již se satelitního snímku je vidět, že většina domů má vegetační střechy, takže značná část dešťové vody se rovnou využije a odpaří na těchto střechách.(foto 1, 2)
Dále je v zástavbě věnována pozornost tomu, aby parkovací plochy nebyly plně zpevněné: hojně se zde využívají zatravňovací dlaždice nebo obyčejné nevyspárované dlažby s většími mezerami mezi jednotlivými dlaždicemi (foto 2,3)
Díky štěrkopískovému podloží jsou v této lokalitě velmi příznivé podmínky pro zasakování. Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch je odváděna do zasakovacích průlehů, zatravněných i štěrkových, a do suchých poldrů. (foto 4, 5)

Nakládání s dešťovou vodou v řadové zástavbě (zpravidla dlouhé úzké domy orientované kolmo k průchozí komunikaci, často s předzahrádkami, bez vnitřních dvorů)
Blok budov, které jsou uspořádány vedle sebe v řadách. Dešťová voda je vedena krytými strouhami, které jsou zapuštěny v přístupových cestách k domům, do vsakovacích průlehů. Vsakovací průlehy tvoří jakýsi pufr (ochranu) mezi přístupovými cestami k domům a soukromými zahradami sousední řady budov.
V letních měsících se rozestaví sudy pro sběr dešťové vody, aby se voda mohla používat na zalévání zahrad.
Protože střechy jsou nakloněny jen na jednu stranu, nebylo potřeba zajišťovat odvod dešťové vody na zadní straně budovy.
Vegetační střechy zadržují část dešťové vody. Během letních měsíců se větší část dešťové vody odpařuje přímo na střeše. Díky tomu dochází ke stabilizaci mikroklimatu a vázání prachových částic ze vzduchu. Zpevněné cesty se odvodňují díky příčnému sklonu přímo do vsakovacích průlehů.
Vsakovací zařízení jsou již v provozu tři roky bez jakýchkoli poruch. Také během zimních měsíců dešťová voda vsakuje do země. Usazování sněhu v průlezích nepřináší žádné problémy. (foto 7,8)
Nakládání s dešťovou vodou v blokové zástavbě (seskupení obytných budov těsně vedle sebe okolo společného dvora, domy stojí přímo u kraje ulice, zpravidla bez předzahrádek)
Blok budovy je uspořádán tak, aby vytvářel dvůr. Dešťová voda ze střešních ploch se odvádí na zadní straně budovy prostřednictvím otevřených nebo zakrytých struh. Ve vnitřním dvoru jsou vybudovány vsakovací průlehy a vsakovací rybníky (nádrže), v nichž se dešťová voda zadržuje a vsakuje se do země. Rybníky jsou osázeny rostlinami a obohacují tak úpravu vnitřních dvorů.
Vícepatrové bytové domy jsou zpravidla ve vlastnictví bytové společnosti nebo společenství vlastníků. Poplatky za odvádění dešťové vody nesou nájemníci nebo jednotliví vlastníci. Snížení poplatků sebou přináší také snížení vedlejších nákladů.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2015,
Mgr. Karolína Klímová, Zkušenosti z exkurze do Švýcarska 2015 (dostupné na www.pocitamesvodou.cz)
Mnichov, Messestadt RiemD48.1312017N, 11.6980733E
37Retenční nádržRetenční nádrž při průmyslových objektech v OberegguV obci Oberegg ve Švýcarsku byla zbudována retenční nádrž pro odvodnění nově vzniklých zpevněných ploch: 1325 m2 skladových a výrobních hal a 1675 m2 parkovišť. Výstavbou zanikla původní louka o výměře 3000 m2.
Podloží je zde takového druhu, že není schopné vsakovat srážkovou vodu nad rámec přirozeného zatížení (typ 0). Není tedy možné využít zasakovací průlehy, šachty a jiné typy koncentrovaného zasakování. Stavba má možnost napojení na dešťovou kanalizaci, ale odváděný objem vody nesmí přesáhnout 9 l/s. Aby toto mohlo být dodrženo, voda se shromažďuje v retenční nádrži a odtud se do dešťové kanalizace upouští škrceně. Bezpečnostní přeliv je zaústěn do jednotné kanalizace.
Retenční nádrž má stupňovitý tvar, který je zajímavý nejen esteticky, ale také z biologického hlediska, protože každá vodní rostlina vyžaduje ke svému optimálnímu rozvoji určitou hloubku vody, takže porost nádrže je různorodý. Stupňovitý tvar však byl zvolen zejména z bezpečnostního důvodu. Dítě, které by do nádrže spadlo, by se zachytilo na místě, kde je voda mělká (dloubka max. 20 cm).
Retenční nádrž se ve své funkci osvědčuje. Vedle běžných opatření k udržování biotopu nevyžaduje žádné další stavební a provozní práce.
V dalším kroku plánuje společnost Krupp Presta AG recyklaci vody pro chlazení.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
1999Krupp Presta AGFeldlistrasse 14Oberegg9413CHE47.4239850N, 9.5531475E
38Využívání dešťové vodyHeiden AR – užívání dešťové vody ve školní budověPozemky, na kterých stojí školní budova Wies v Heidenu, sousedí s ochrannou zónou podzemní vody S2, takže není možné dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch jzasakovat.
Dešťová voda ze střechy školy a přilehlé tělocvičny se tedy shromažďuje v nádrži a je pak využívána ve škole ke splachování toalet a pisoárů.
Nejprve voda ze střech ústí do lapače kalů, který je proveden z litého betonu. Z tohoto lapače je přiváděna do podzemní nádrže o objemu 60 m3. Teplota vody je asi 14 °C, takže vznik legionelly je vyloučen (ta se tvoří mezi 20 a 50 °C). Voda z nádrže protéká filtračním zařízením a pomocí čerpadla vytvářejícího optimální tlak zásobuje vodou 22 splachovacích záchodů a 9 pisoárů.
Každoroční údržbové práce zahrnují vyprázdnění lapače kalů a výměnu filtračního zařízení. Jinak tato soustava na užívání dešťové vody nevyžaduje žádnou další údržbu, především proto, že na armaturách a instalacích se neusazuje vápník. Od uvedení do provozu byla potřeba vody na splachování vždy plně pokryta dešťovou vodou. Nainstalovaná přípojka k vodovodní síti pro překlenutí suchých období tak nemusela být ještě nikdy využita.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
1995Obec Heiden
Škola Heiden Wies
Obec: Kirchplatz 6
Škola: Wiesstrasse 10a
Heiden AR9410CHE47.4375319N, 9.5370489E
39Retence a zasakování dešťové vodyOstfildern, Čtvrť Scharnhauser ParkScharnhauser park je oblast ekologicky vzorových staveb k bydlení, vhodná zejména pro rodiny. Vzniká zde bydlení pro 9000 lidí a 2500 pracovních míst.
Ekologický přístup je zde aplikován i na odvodnění. Přestože podloží v celé oblasti není propustné, veškerá povrchová voda ze silnic, cest, prostranství, střech a všech ostatních soukromých pozemků se nedostane do kanalizace, ale je zasakována na neobyčejně velké ploše a teprve zbytek vody je odveden do potoků. Voda je odvedena otevřenými příkopy a strouhami do zatravněných průlehů. V těchto průlezích se voda zadržuje, částečně se odpařuje a čistí se při vsakování skrz humusovou vrstvu a skrz štěrkové těleso, které je vloženo pod humusovou vrstvou a jehož mocnost dosahuje až 1,5 m. Tyto příkopy a průlehy se nacházejí na rozlehlých zelených územích městské části, v Baumhainu (stromový hájek), v Landschaftstreppe (tzv. přírodní schody) – jedná se o parkovou plochu procházející od severu na jih celou městskou částí, pozn. překl.) a v parku Holzwiesen.
Průlehy jsou vždy uspořádány kaskádovitě, to znamená, že dochází k přepadu z jednoho průlehu do následujícího. Nakonec je voda přivedena do přírodního vodního recipientu, to znamená do obou potoků na západě a východě od Scharnhauserského Parku. Podkladem pro výpočet množství vody, která je odvedena do potoků, je přitom orná půda. To znamená, že celá městská čtvrť díky zadržování vody v muldách neodvádí do vodního recipientu více vody než nezastavěná plocha orné půdy. Tímto slouží tento systém ochraně vod, protože zabraňuje vysokým povodňovým průtokům a intenzivní erozi. Čistírny odpadních vod nejsou zatěžovány čistou dešťovou vodou. A navíc je v celé městské čtvrti možno se s vodou setkat a zažít ji, čímž zase stoupá kvalita bydlení.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
Veronika Kalníková, Zpráva z exkurze do Švýcarska a Německa aneb čím jsme se mohli inspirovat, květen 2014 (dostupné na www.pocitamesvodou.cz)

Ostfildern, ScharnhauserparkDE48.7207369N, 9.2697669E1,5 mld. Euro
40Zasakování dešťové vodyAppenzell - vsakovací průlehy na zbytkové ploše mezi parkovištěm a domyPříklad ze švýcarského města Appenzall ukazuje, že i malé plochy, které by beztak zůstaly nevyužité, lze použít pro vsakování dešťové vody ze střech a silnic.
V malých zbytkových plochách mezi parkovacími stáními a obvodovou zdí byly vybudovány malé vsakovací průlehy, ve kterých se vsakuje voda ze střech a voda z parkovišť. Kvůli špatné propustnosti podloží byla pod průlehy ještě navezena vrstva říčního štěrku. Tak se dosáhne zadržení vody než se stihne vsáknout do špatně propustného podloží. Hloubka vsakovacího průlehu činí maximálně 80 cm. Přívody vody tedy při silných srážkách mohou být zality vzdutou vodou z průlehu.
Přívodní potrubí muselo být vedeno v zemi nad nezámrznou hloubkou. Žádné problémy to však až doposud nezpůsobovalo.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
1996Appenzeller KantonalbankBankgasse 2Appenzell9050CHE47.3294178N, 9.4087714E
41Retence dešťové vodyRetenční nádrž psychiatrického centra v Appenzell AusserrhodenV místě psychiatrického centra není možné zasakování z důvodu ochrany podzemní vody a málo propustného podloží. Byl tedy vybudován přírodní retenční průleh s objemem 70-80 m3 pro dešťovou vodu ze čtyř obytných objektů, příjezdové silnice a prostranství před nimi, celková rozloha odvodňovaných ploch je 330 m2. Retenční nádrž je vybavena bezpečnostním přelivem s napojením na kanalizaci, aby byl zajištěn přípustný odtok vody při vydatných srážkách. Generel odvodnění předpokládá, že se odvodňování nemovitostí přebuduje ve střednědobém horizontu na oddílný systém a přeliv z retenční nádrže se připojí na dešťovou kanalizaci.
Stupňovitý tvar je velmi zajímavý z biologického hlediska (každá vodní rostlina vyžaduje ke svému optimálnímu rozvoji určitou hloubku vody) a přispívá rozhodujícím způsobem k bezpečnosti. Malé dítě, které spadne dovnitř, se zachytí na místě, kde je voda mělká (hluboká do 20 cm).

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
2010Kanton Appenzell Ausserrhoden, Stavební úřad
Psychiatrické centrum Appenzell Ausserrhoden
Investor: Kasernenstrasse
17A
Objekt: Krombach 3
Herisau19102CHE47.3862003N, 9.2644800E
42Retence a využití dešťové vodyJezero s dešťovou vodou v centru BerlínaVětší vodní plochy jsou ve městech zásadním stabilizátorem teploty a producentem vodní páry ve vzduchu. Vodní plocha navíc zdaleka nemusí mít pouze tuto funkci. Kromě toho, že dotváří a zkrášluje město, může být i zásobou účelové vody – poslouží jako požární nádrž, nebo zásobárna užitkové vody. Takový je i příklad umělého jezera v centru Berlína, v sousedství náměstí Postdamer Platz. Rozloha jezera je přibližně 10 000 m2 a hloubka kolísá mezi 100 a 500 mm. Jezero je zásobníkem užitkové vody pro splachování toalet v přilehlých administrativních budovách.
Kvalita vody je sledována a v případě potřeby je voda čištěna. Jezero je vlastně vybudováno na střeše, neboť tato čtvrť Berlína má pod sebou několik podlaží podzemních prostor, kde se nacházejí silniční tunely, metro, podzemní parkoviště, ale i železnice včetně vlakové stanice mezinárodních linek. Pod jezerem je umístěna technická sekce čerpání a filtračních jednotek (Obr. 12), které zadržují řasy, ale i odpadky a drobné předměty, které byly spláchnuty do jezera. Zvláštní dodatečně instalovaný filtr si vyžádaly odpady z nedaleké restaurace McDonald ‘s, se kterými původní projekt nepočítal a které neúměrně zanášely filtrační jednotky.

Zdroj informací: Ondřej Nehasil, Využití adiabatického chlazení (diplomová práce 2012)
TheateruferBerlínDE52.5065289N, 13.3724200E
43Vertikální zahradaVegetační fasáda technické univerzity v BerlíněVegetační fasády výrazně přispívají k vodnímu režimu zastavěné krajiny, jelikož nahrazují zeleň a tedy i vodu v ní obsaženou, o kterou krajina urbanizací přišla.
Vegetační fasádu využívá například fakulta fyziky Humboldtovy univerzity v Berlíně. Rostliny jsou umístěny v masivních truhlících, které jsou zavěšeny na konstrukci předsazené fasády. Mezi obvodovým pláštěm budovy a předsazenou fasádou jsou vybudovány servisní lávky pro technickou údržbu a přístup zahradníka. Zalévání truhlíků je automatizováno, k zálivce se používá akumulovaná dešťová voda ze střech. Rostliny se pnou po fasádě do výšky dvou až tří podlaží nad své stanoviště, kde je umístěn další truhlík.
Propustnost slunečního záření je v létě 15 až 30 %, takže fasáda působí jako kvalitní stínicí prvek. V zimním období, kdy jsou rostliny neolistěné, propouští 75 až 90 % slunečního záření, které je tepelným ziskem budovy.
Vegetační fasáda je velice účinným nástrojem pro snížení tepelné zátěže a je i velmi příjemná pro uživatele. Nepravidelný stín vytvářený rostlinami, který se mírně pohybuje s větrem, je pro člověka podstatně přirozenější a příjemnější než ostré, pravidelné a nehybné stíny žaluzií. Velkou roli zde hraje i chlazení odparem vody, které udržuje listy rostlin chladné. Na místě, kde bychom jinak měli horké venkovní žaluzie, které by sálaly do interiéru, máme totiž chladné listy rostlin, jejichž teplota může být i nižší než teplota uvnitř stíněné budovy.
Vegetační fasády mají i všechny ostatní výhody zeleně vně budovy. Čistí vzduch, omezují hluk, produkují kyslík, atd. Nevýhodou je nutnost předsazené konstrukce, která zvyšuje cenu fasády. Když ovšem uvážíme cenu žaluzií, motorických pohonů, senzorů a řídící techniky, a když vezmeme v potaz výhody vegetace, není cena za předsazenou konstrukci zas tak vysoká.

Zdroj informací: Ondřej Nehasil, Využití adiabatického chlazení (diplomová práce 2012)

Newtonstrasse 15Berlín12489DE52.4330156N, 13.5305414E
44Vertikální zahradaVertikální zahrada BuštěhradVertikální zahrada na objektu Dinex Technologies (Buštěhrad) byla navržena architektem jako součást průčelí. Tato nádherná a impozantní vertikální zahrada má plochu 27 m2 a je orientována směrem na východ. Je tvořena kapsičkami s anorganickým substrátem, ze kterých roste vegetace. Daří se zde zejména zvonkům, bergéniím, heucherám, pažitce i hostě. Panel vertikální zahrady je ukotven ve fasádě, mezera mezi fasádou a panelem je vkusně zakryta oplechováním. Velmi důležitou součástí vertikální zahrady je závlaha, jelikož rostliny rostoucí na svislé ploše nemohou těžit ze srážek a navíc je třeba vydatného hnojení. Závlaha je zde prozatím řešena a pitnou vodou z vodovodního řadu, ale v plánu je zřídit zavlažování vodou dešťovou, nejen kvůli ekologii, ale také proto, že dešťová voda rostlinám lépe svědčí. Je zde použit kapénkový zavlažovací systém, který je tvořen kapkovací trubičkou procházející zahradou, řídící jednotkou a jímkou, odkud se voda do závlahy čerpá a kam se v určitých intervalech přidává hnojivo. Voda, která mezi rostlinami proteče až dolů, se vrací zpět do jímky a je znovu využita. Váš zahradníkLidická 977Buštěhrad27343ČR50.1538139N, 14.1942578E
45JezírkaProsecký potok v parku PodviníPark Podviní je skutečnou oázou Prahy 9. A to také díky vodním tokům Rokytka a Prosecký potok, který je drobným vodním tokem, jakých je v Praze desítky a stejně jako mnohé jiné i on končil až do 90 let minulého století v kanalizaci. Po rekonstrukci parku z let 1997-8 se potůček, dlouhý zhruba pouze 1 km, může ukázat v celé své kráse v podobě kaskády romantických vodních prvků. Potok pramení pod usedlostí Jatelka. Brzy mizí v rouře, aby podtekl pod tratí a opět se vynořuje v severní části parku Podviní. Zde je malá usazovací nádrž, ze které voda už zbavená hrubých nečistot proudí do krásného tzv. Dračího jezírka. Pod ním voda na krátko mizí, aby napájela další jezírko. Z něj pak potok pomalu plyne do posledního rybníčku, pod jehož hrází se zakrátko vlévá do Rokytky. V tomto posledním úseku si můžeme všimnout, jak málo vody stačí pro tak pěkné vodní dílo. V několika místech jsou vytvořeny přechody z velkých kamenných bloků a je zde také několik můstků, takže návštěvníci si mohou potok užít opravdu zblízka. 1998Park Podviní (Kovanecká ulice)Praha - Vysočany19000ČR50.1113667N, 14.4926658E
46Zadržení vody v urbanizované krajiněLochotínský park v PlzniLochotínský park byl založen roku 1833 jako reprezentativní lázeňský park a stal se lázeňským centrem staré Plzně. Park je ve svahu a tak v důsledku špatně řešeného odvodnění a nevhodného nakládáni s dřevinami (smrková monokultura) začalo docházet k silné erozi. Stromy špatně odolávaly vichřicím a dokonce i větším dešťům, které odplavovaly ze svahů další půdu a narušovaly tak stabilitu porostu.
Revitalizace parku která proběhla mezi lety 2014 a 2015 sledovala zejména zpomalení odtoku srážkových vod a přirozenou stabilizaci svahu tak, aby lépe odolával vodní erozi. Zničené stromy a trávník byly nahrazeny tak, aby se zvýšila druhová rozmanitost a porost se tím stal odolnějším. Dešťová voda je zadržována v tůních, aby z ní mohly rostliny, zvířata i návštěvníci parku těžit i v suchých obdobích. Cestičky v parku jsou dlážděné či mlatové, takže relativně dobře propouští vodu.
Obnova parku respektovala romantického ducha, ve kterém park kdysi vznikl, a tak je zde mnoho krásných míst lákajících k posezení: poustevníkova jeskyně, hudební pavilon, Chotkovo sedátko….
2015ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o.Plzeň30100ČR49.7601486N, 13.3627372E29 mil. Kč
47Zelná fasáda a střecha; jezírkoStavba v souladu s přírodouLiko-Noe je kancelářský objekt ve Slavkově u Brna. Tato stavba je zcela unikátní svým maximálním souladem s přírodou. Využívá energie z přírodních zdrojů, čistí a opětovně využívá odpadní i dešťovou vodu a uvádí v život zcela nový pojem: “Přírodní tepelná stabilizace budov". Díky zatravněné fasádě a krásnému jezeru je budova nepřehlédnutelná.
Voda
LIKO-NOE umí zachytit a opakovaně použít veškerou vodu, která je v něm použita. A to jak vodu dešťovou, která je zachycována v retenčním jezírku, tak i vodu odpadní, kterou dokáže díky kořenové čistírně odpadních vod zpracovat. Vyčištěná voda dotuje jezero a je využívána pro závlahu, nebo pro splachování toalet. Jezero je tak zásobárnou vody pro celý firemní areál v době sucha a rovněž může být jezírko využito pro zadržení a akumulaci vody při přívalových deštích.
Stavba je kompletně zahalena v zeleni. Střechu tvoří vegetační souvrství o mocnosti cca 110 mm, které dokáže akumulovat srážkovou vodu v míře až 35 l/m2. Voda, která se ze střechy pozvolna odpařuje, umožňuje střešní plášť velmi efektivně ochladit. I díky tomu teploty v interiéru zřídka kdy přesahují 24 °C. Část střechy je tvořena kořenovou čistírnou, která čistí odpadní vodu a doplňuje s ní celé vodní hospodářství této stavby. Naprostým unikátem je fasádní kořenová čistírna, která je jakousi formou zelené fasády. Fasádní čistírna zajišťuje skvělou kvalitu vyčištěné vody, se kterou je pak možné dále pracovat, vodu znovu využívat a docílit tak maximální hospodárnosti a ohledů k životnímu prostředí. Liko-Noe je stavba, která má na své okolí jednoznačně pozitivní dopad.
Zdravé a příjemné prostředí přirozenou cestou
Nosnou konstrukcí budovy jsou dřevěné panely. Dřevostavby všeobecně trpí špatnou tepelnou stabilitou interiéru, zejména letním přehříváním. Tato nevýhoda byla eliminována právě zelenou fasádou a střechou, které výrazně zvyšují akumulační schopnost konstrukce a odpařování vody z těchto zelených ploch udržuje plášť budovy studený i v tropických dnech. Těsná blízkost jezera ochlazuje vzduch a vytváří zdravé mikroklima. Budova je vybavena tepelným čerpadlem země-voda a rekuperační vzduchotechnickou jednotkou. Aby bylo tepla vždy dostatek, jsou do systému zapojeny solární panely optimalizované na co největší zisky v průběhu zimy.
2014Liko-S a.s.U Splavu 1419Slavkov u Brna684 01ČR49.1448961N, 16.8670125E
48Zelená střecha a využití dešťové vodyCentrum ekologických aktivit SluňákovJak architektonický, tak technologický aspekt této budovy měl za cíl maximálně se přiblížit přírodě. Stavba má tvar části elipsy. Je zakryta pochozí bujnou vegetační střechou, která navazuje na zemní val na vnější straně oblouku stavby. Z této strany se tak jeví jako pouhá terénní vlna a zelená střecha zajišťuje, že také vodní režim krajiny je stavbou narušen jen málo.
Za domem se nachází jímka na dešťovou vodu, kterou zde používají na splachování, zalévání a úklid.
2007Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.Skrbeňská 669/70Horka nad Moravou783 35ČR49.6414394N, 17.1998758E
49JezírkoUžitečné jezero v Brně v parku Pod PlachtamiÚzemí parku Pod Plachtami přiléhá k panelovému sídlišti Kamenný vrch v Novém Lískovci. Revitalizace této dříve bezprizorní plochy přinesla městu nejen nový park, ale také velkolepý inovativní projekt retence dešťové vody ve městě. Voda ze střech paneláků přilehlého sídliště je podzemním potrubím přivedena do jezera, které zadržuje běžně 630 m3. Maximální kapacita jezera je 890 m3 takže při velkých deštích plní jezero retenční funkci, tolik potřebnou v zastavěném území. O čistotu jezírka se starají pečlivě vybrané rostliny. Pokud by fungování biotopu bylo ohroženo výrazným nedostatkem vody, je možné vodu doplnit z nedalekého vrtu.
Park je zajímavý také díky opravdu pestrému společenstvu rostlin i živočichů.
2012Statutární město Brno, Městská část Brno – Nový LískovecPlachtyBrno-Nový Lískovec634 00ČR49.1774119N, 16.5488261E
50Zelená střechaIntenzivní zelená střecha centra AlgatechV rámci rekonstrukce a dostavby laboratoří Mikrobiologického ústavu AV ČR byla na objektu zřízena intenzivní vegetační střecha o celkové rozloze 650 m2. Intenzivní zelená střecha potřebuje silnou vrstvu vegetačního substrátu (od tloušťky 500 mm výše), takže zde rostou například i vzrostlé keře. Díky tloušťce substrátu a intenzitě zeleně taková střecha absorbuje velké množství vody a snižuje tak odtok vody ze zastavěného území při přívalových deštích. Na objektech Algatech byl velmi dobře využit potenciál intenzivní zeleně na střeše: snížily se zde výrazně nároky na klimatizaci, podařilo se zamaskovat technologické celky umístěné na střeše a vzhledem k tomu, že se jedná o nízkopodlažní stavby, zeleň na střeše je možné obdivovat i ze země. Přístavba přiléhá k vícepodlažní historické budově mlýna a svým splynutím s okolím nechává mlýnu vyniknout. Navíc vegetační střecha na rozdíl od jiných běžných krytin plochých střech nikterak nehyzdí pohled z vyšších pater přilehlého mlýna.2014Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.iNovohradská 237, Opatovický mlýnTřeboň379 81ČR48.9878319N, 14.7778875E
51Retenční nádržRetenční nádrž pro skupinu domů v Hasenbühl HeidenS územním rozvojem Hasenbühlu byla požadována centrální retenční nádrž pro všech dvanáct nemovitostí a pro příjezdovou silnici. Stavební projekt předpokládá betonovou retenční nádrž o objemu 35 m3. Aby se zabránilo ucpání odtokového potrubí, nachází se v místě vtoku prohlubeň fungující jako lapač štěrku. Před výtokem je namontováno stavítko, aby bylo možno nastavit přípustné odtékající množství či ho regulovat. Maximální odtok činí 77 l/s.
Namísto stavítka je možné použít vírový ventil. Vírový ventil je zařízení k regulaci odtoků, které se obejde bez pohyblivých částí a pracuje výlučně s účinky proudění. Jeho využití je pro různé průtoky pomocí jednoduché (pozdější) výměny clony.
2009Heller AG & ZüstAGWeidstrasse 3Heiden9410CHE47.446359N, 9.530319E
52Zasakování dešťové vodyZasakování v univerzitním kampusu Brno-BohuniceKampus Masarykovy univerzity je situován v těsném sousedství Fakultní nemocnice s poliklinikou v lokalitě Brno-Bohunice. Na celém území kampusu o rozloze 35 ha jsou důsledně aplikovány principy HDV. Primárním důvodem pro začlenění HDV do systému odvodnění byla omezená kapacita kmenové stoky B, na kterou je území napojeno. Areál má jednotný systém odvodnění s regulovaným přítokem srážkových vod z ploch za uliční čárou a z parkovišť. Dešťové vody spadlé na střechy budov nejsou odvedeny přímo do kanalizace, ale jsou svedeny do retenčních příkopů. Srážkové vody odtékající z nepropustných zpevněných ploch mezi pavilony jsou zaústěny do zasakovacích průlehů s retenčními rýhami. Podobným způsobem je odvodněno i přilehlé parkoviště podél ulice Akademické o celkové rozloze 1,5 ha a areál Moravského zemského archivu v Brně. Objekty decentrálního systému odvodnění v areálu kampusu slouží ke zdržení odtoku během přívalových srážek. Podle intenzity a doby trvání srážky se jednotlivé objekty lokální retence plní nebo prázdní. Při překročení jejich návrhové retenční kapacity sážková voda odtéká bezpečnostními přelivy do kanalizace. Specifický odtok srážkových vod z území je 10 l.s-1.ha-12006Masarykova univerzita, BrnoKamenice 5Brno-Bohunice625 00ČR49.1770675N, 16.5701253E
53Zasakování dešťové vodyZasakování v areálu aquaparku Brno KohoutoviceSituování stavby na pozemku vychází z požadavku návaznosti na stávající komplex Základní školy. Aquapark je umístěn severně od stávající budovy tělocvičny a částečně kopíruje hranici pozemku školního hřiště. Architektonické řešení respektuje ve své nástupní a provozní části kubický objem tělocvičny a halová část bazénů je naopak řešena v protikladu k danému sídlištnímu rastru ve formě amorfního „ležícího pásovce“.
Vody, které odtékají při dešti z komunikací, parkoviště a střechy, jsou odváděny do zatravněných průlehů s retenční rýhou a dále pak do přípojky dešťové kanalizace. Průlehy slouží ke zdržení odtoku přívalových srážek a předčištění dešťových vod spadlých na zpevněné plochy. Podle intenzity a doby trvání srážky se jednotlivé objekty lokální retence plní nebo prázdní. Při překročení jejich návrhové retenční kapacity srážková voda odtéká bezpečnostními přelivy do kanalizace. Tento navržený systém nám dešťové vody nezasakuje do podzemí, ale pozdržuje jejich odtok do stokového systému. Množství odtoku dešťových vod do kanalizace je přirozeně sníženo o výpar. Specifický odtok srážkových vod z území je 10 l. s-1.ha-1.
Funkce systému vsakovací průleh-rýha spočívá v tom, že dešťová voda do retenční rýhy zasakuje prostřednictvím vsakovacího průlehu. Přítok do průlehu je povrchový, nebo svedený potrubím ze střešních odpadů přes šachtu s lapačem splavenin přímo do retenční rýhy. Na odtoku z retenční rýhy je v šachtě regulátor odtoku – škrtící clona s bezpečnostním přelivem. Jakmile je přítok do rýhy větší než dovoluje škrtící clona, začne se rýha plnit. Podle intenzity nebo doby trvání srážky se rýha plní nebo prázdní. Když je objem rýhy naplněn a neustále přitéká větší množství než pouští regulátor odtoku, začne voda přepadat přes bezpečnostní přeliv přímo do kanalizace. Dále je v zatravněném průlehu umístěn další bezpečnostní přeliv, který je navržen pro případy překročení zasakovací kapacity průlehů nebo jejich zneprůtočnění (např. zamrzlý terén). Tento bezpečnostní přeliv nad úrovní hladiny návrhové srážky v zasakovacím průlehu odvede dešťovou vodu přímo do retenční rýhy.
2010MČ Brno - KohoutoviceChalabalova 946/2aBrno - Kohoutovice623 00ČR49.1931997N, 16.5412361E6,5 mil. Kč
54Zasakování dešťové vodyZasakování dešťové vody v hotelu MESSE ve VídniPovrchová voda z příjezdové cesty k hotelu je zasakována v travnatém průlehu o rozloze 260 m2 se štěrkovým obalem. V něm se kromě toho nacházejí dvě vsakovací šachty s adsorpčními filtry s lapačem kalů, do nichž je pod zemí přiváděna dešťová voda, je zde čištěna a následně zasakována.
Systém nebyl napojen na dešťovou kanalizaci, což bylo úředně nařízeno.
2005Universale International Messestraße 2Vídeň1020AU48.2159828N, 16.4051333E
55Zasakování dešťové vody a vegetační střechyZasakování dešťové vody v Quartier vert ve VídniPadající dešťová voda se pod zemí odvádí do zasakovacích příkopů, voda se vsakuje v zasakovacích průlezích podél cest. V oblasti promenády byly založeny dva záhony s rákosem, díky nimž je využití srážkové vody viditelné. Na domech byly zřízeny vegetační střechy. V oblasti obytných domů je velký podíl úrodné půdy, protože pouze malá část nezastavěné plochy je podkopána podzemními garážemi.2011Wohnbauvereinigung für PrivatangestellteLavaterstraße 5Vídeň1020AU48.2258411N, 16.4764453E
56Vertikální zahradaVegetační fasáda na budově městského úřadu ve VídniBudova oddělení MA 48 vídeňského městského úřadu byla směrem do ulice vybavena zelenou fasádou. Na fasádě o celkové ploše 850 m2 bylo rozmístěno celkem 2850 metrů hliníkových truhlíků. Do nich bylo zasazeno přibližně 17000 rostlin, zejména trvalek, travin a bylin: věčně zelené popínavé rostliny, lipnice, šanta, jarní byliny, řebříček, mateřídouška. Zavlažování probíhá prostřednictvím více než 3500 metrů hadic chráněných před UV zářením, z nichž odkapává voda. Rostlinám dodává vodu 12 samostatně ovladatelných přívodních potrubí. Využití vertikálního povrchu budově MA 48 umožňuje plně zužitkovat potenciál pro filtraci prachu a zlepšení kvality vzduchu. Vrstva rostlin chrání budovu před deštěm a větrem a má pozitivní vliv na zvukovou a tepelnou izolaci. Nástavba byla dokončena v roce 2009. Od té doby byla vertikální stěna nepřetržitě monitorována. Tento výzkum přináší informace o vlivu na fyzikální vlastnosti budovy a mikroklimatické poměry fasády, spotřebu vody, vypařování a celkový vývoj vrstev vegetace v průběhu času.2009Einsiedlergasse 2Vídeň1050AU48.1805219N, 16.3532933E
57Vertikální zahradaVegetační fasáda na obytné budově Vertikální konstrukce budovy pochází z 60. let minulého století a při úpravě jí byla věnována zvláštní pozornost. Reliéfní rytmus pilastrů, parapetů a oken zůstal v zásadě nedotčen a je vyztužen ocelovými podpěrami a treláží. Květináče uspořádané střídavě po dvou oknech vytvářejí ve spojení s původní vertikální konstrukcí nový vzorec. Podle toho, kde stojíte a pod jakým úhlem se na budovu díváte, je původní omítka různě viditelná. Pokud stojíte čelem k budově, uvidíte spíše rytmus původní fasády z 60. let, ale pokud změníte úhel pohledu a zejména pokud se na budovu zadíváte zdálky, propojí se přidaná zahradní konstrukce do husté zelené stěny zakrývající původní omítku. Podle výpočtů stavebního inženýra nebylo možné přidat na stávající konstrukci fasády žádnou další zátěž. Bylo však možné postavit novou samostatnou nosnou konstrukci bezprostředně před budovou. Na duté pravoúhlé podpůrné sloupy byly přímo upevněny květináče, které pomohly vyztužit a zpevnit opěrnou konstrukci a zároveň představovaly velké nádoby na květiny a shora poskytovaly stín. Díky rozsáhlé konstrukci pro rostliny se může také réva a další popínavé rostliny rozrůstat na treláži a stoupat od země až do horních pater. Tyto bujně obrostlé treláže vrhají během vegetačního období jara a léta boční stín. Věčně zelená réva skýtá boční stín dokonce i v zimě, i když ne tak intenzivní. Treláže jsou rozloženy tak, aby představovaly maximální možnou oporu pro rostliny a zároveň vytvářely fasádu atraktivní na pohled. Květináče se střídají s upevněnými stínítky a výsledkem je proměnlivá konstelace vytvářející komplexní celkový vzorec fasády začínající nad přízemím. Rostliny, květináče a stínítka poskytují optimální stín a zároveň umožňují otevřený výhled z budovy.2016RATAPLAN - Architektura ZT GmbHGrabnergasse 4-6Vídeň1060AU48.1913508N, 16.3497806E
58Zelená střecha a fasádaZeleň na fasádě a střeše hotelu Stadthalle Stará budova s vnitřním dvorkem, přebudovaná na energeticky nulový dům, byla v části dvorku rozšířena o jednopatrový komplex se zelenou střechou. Na střeše přístavby bylo vytvořeno 145 m2 intenzivní střešní zeleně a 140 m2 extenzivní zeleně. Povrchy střech jsou využívány pro zachycování vody a slouží k ochlazování vnějšího prostoru hotelu. Fasády staré budovy a přístavby jsou kromě toho pokryty zelení ukotvenou na zemi. V rámci přeměny budovy byla také vybudována nádrž na dešťovou vodu s kapacitou 10 000 l. Každý rok je možné díky podlahové ploše staré budovy o rozloze 200 m2 zachytit 200 m3 dešťové vody. Ta je užívána na zavlažování zelené plochy a pro toalety hotelu. V roce 2013 bylo na fasádu butikového hotelu směrem do ulice umístěno 200 m2 zeleně uchycené na zdi. Voda transpiruje hustým, plochým porostem rostlin a na vzduch okolního prostředí má citelný chladivý účinek. V rámci této budovy byla zkombinována řada principů hospodaření s dešťovou vodou, a bylo tak dosaženo maximální možné udržitelnosti celého konceptu.2013Hackengasse 20Vídeň1150AU48.1991933N, 16.3337775E
59Ekologie v urbanistickém konceptuSolarcity LinzLinec, rakouské město nacházející se v úzkém prostoru mezi řekami Travna a Dunaj, bylo nutně třeba rozšířit. Protože je však mezi dvě řeky doslova vměstnáno, nebylo snadné pro takové rozšíření najít vhodný prostor. Plány na výstavbu v zemědělsky a ekologicky významné zátopové oblasti (podél břehů) byly provázeny velkými obavami. V důsledku toho bylo od počátku jasné, že je třeba realizovat architektonicky a ekologicky vysoce kvalitní projekt. Proto byl o vytvoření územního plánu požádán renomovaný rakouský urbanista Roland Rainer. Návrh byl inspirován zelenými zahradními městy s plynulými přechody mezi zahradami, parky a krajinou.
Název Solar City byl zvolen jako symbol jasně odrážející cíle nového rozšíření města. Velké úsilí bylo věnováno zajištění nízké spotřeby fosilních paliv. Nakonec bude v Solar City, rozděleném do pěti centrálních oblastí, žít 25 000 lidí. První fáze projektu je realizována na 32,5 hektarech stavebních parcel a poskytne bydlení 4 500 obyvatelům spolu s potřebným příslušenstvím a 20 hektary parku.
Aby se nenaplnily obavy ochránců přírody, byla přilehlým zátopovým oblastem připsána funkce chráněné krajinné oblasti (Natura 2000). Proto bylo posláním krajinného architekta, aby pro obytné oblasti zvolil takovou podobu, která by zajistila, aby přírodní hodnoty chráněných oblastí nebyly stavebním projektem poškozeny. V projektu je zahrnuta řada rekreačních prvků, jako je přírodní rybník, v němž je možné se koupat, vodní hřiště a velké množství vegetace, která zajistí, aby se obyvatelé drželi blízko zastavěné oblasti. Pokud jde o koncept v oblasti vody, znamenalo to, že bylo třeba zachovat rovnováhu podzemní vody a umožnit, aby nový systém hospodaření s vodou stávající situaci co nejlépe uchoval. Dešťovou vodu z domů do lesů v záplavové oblasti odvádí propracovaný systém malých kanálků na odvádění dešťové vody, biotechnických průlehů, rybníků a potoků. Doplňování podzemní vody a trvalé a dočasné mokřady maximálně zachovávají stávající rovnováhu vodního systému. Uměle vytvořené mokřady a zelené oblasti se zaplnily místní florou a faunou a vzácné druhy se objevují i tam, kde již začíná zastavěná oblast. Podle průzkumů obyvatelé značné množství vegetace a rybník s přitékající dešťovou vodou velmi oceňují. Suché koryto, Aumühl, bylo obnoveno do své původní krásy. V parku a podél potoka Aumühl bylo zasázeno celkem 1 500 nových stromů dále zvyšujících kvalitu zelené plochy.
V rámci pilotního projektu byl vytvořen decentralizovaný systém čištění odpadních vod pro 88 domů a základní školu. Systém slouží jako výzkumné zařízení pro studium různých aspektů decentralizovaného čištění odpadních vod a, pokud je to možné, přispívá ke snaze o případnou změnu platné legislativy. Stejně jako v Nizozemsku, také v Rakousku musí být všechny budovy v městských oblastech napojeny na kanalizaci. Byly instalovány toalety, které oddělují moč a výkaly. Pevná hmota je přeměňována na kompost, zatímco tekutý odpad prochází čištěním přes helofytový filtr. Moč je zachytávána v suterénu pro použití jako hnojivo. Helofytový filtr je součástí parku, ale z bezpečnostních důvodů ho bylo nutné oplotit. Přijetí systému ze strany obyvatel a jeho fungování je monitorováno. Systém jako takový není bezchybný a na uživatele klade určité nároky. Proto není jisté, zda je systém vhodný pro použití ve velkém rozsahu.
Při plánování Solar City v Linci byly v mnoha oblastech realizovány inovativní přístupy. Kromě kvalitní architektury a infrastruktury vstřícné k obyvatelům byla mimořádná důležitost přikládána otázkám energetické účinnosti a udržitelnosti. Obzvláštní důraz byl také kladen na zapojení udržitelného hospodaření s dešťovou vodou do celkového konceptu. V souladu s touto ambiciózní filozofií byl pro Solar City vyvinut takzvaný modifikovaný koncept hospodaření s dešťovou vodou založený na následujících principech:
• S dešťovou vodou se nakládá tam, kde spadne, v převážně povrchovém, decentralizovaném systému, díky němuž je přirozený cyklus dešťové vody viditelný a srozumitelný.
• Odvádění, zachycování a zbavování se dešťové vody je realizováno primárně pomocí koryt, retenčních příkopů a vegetací porostlých průlehů.
• Tyto prvky jsou zahrnuty do uceleného, propojeného systému, který využívá jako recipientu potok Aumühl v jižní části a aluviálních luk v severní části čtvrti.
• Výše uvedené prvky systému hospodaření s dešťovou vodou jsou nedílnou součástí plánování otevřených prostranství.
Jeden z prvků tohoto konceptu představují retenční příkopy a vegetací porostlé průlehy. Jedná se o mělké zatravněné příkopy, které jsou do otevřeného prostranství zapojeny tak harmonicky, jak jen to je možné, a které v případě intenzivních srážkových událostí, jež se statisticky objevují každých pět let, zadrží vodu o maximální hloubce 30 cm. Tato nashromážděná voda odtéká vsakováním do vegetací porostlého povrchu nebo vymezeným drenážním potrubím. Délka trvání takovéto akumulace zpravidla nepřesáhne 12–16 hodin a jak již bylo řečeno, statisticky je tohoto maxima dosaženo jen přibližně každých pět let. Sklon břehů těchto příkopů a průlehů je velmi postupný – není příkřejší než 1:2 – a protože pojmou maximálně 30 cm vody, nejsou příliš hluboké. Kromě toho jsou zarostlé travou a je možné po nich snadno chodit, i když jsou vlhké.
2006Město LinzLinzLinzAU48.2576586N, 14.3607925E
60Ochrana před následky povodníOdvod vody z ulice Wiesenhöfen do zasakovacího průlehu při extrémních deštíchUlice Wiesenhöfen ve Hamburku (městská část Volksdorf) je položena níže, než okolí, a tak zde hrozí záplavy. Běžné srážky jsou odváděny dešťovou kanalizací, dimenzována je na déšť, který statisticky přijde jednou za 10 let. Při přesažení kapacity však hrozí zaplavení ulice a následně podzemních garáží. Pro řešení takovéto krizové situace bylo navrženo řešení, využívající možnost zasakování v přilehlém Ohlendorffova parku. Výškový profil ulice byl mírně upraven tak, aby voda, kterou kanalizace nepojme, odtékala přes přilehlé parkoviště do zasakovacího průlehu zřízeného v parku. Opatření je navrženo tak, aby byla při záplavách hloubka vody max. 10 cm. Vypracovány byly i dendrologické posudky, které povolují zaplavení stromů v parku po dobu trvání do 24 hod, a vizualizace celého území krajinným architektem. Hned po dokončení úprav byla funkčnost systému prověřena přívalovým deštěm.
Velikost území:
- Odvodňovaná plocha cca 18 ha
- Přebudovaný uliční prostor cca 1000 m2
- Nouzový odvod vody o délce cca 120 m
- Zasakovací průleh v parku cca 1500 m2
2016HAMBURG WASSERWiesenhöfenHamburg22359DE53.6479783N, 10.1681678E
61Zelená střechaZelená střecha na budovách Úřadu pro městský rozvoj a životní prostředí v HamburkuNa střechách garáží a podzemních prostor jsou intenzivní zelené střechy založené na 0,5 m substrátu z lávových valounů, které zadržují velké množství vody, ale jsou lehké. Tyto střešní zahrady jsou přístupné veřejnosti a slouží jako rekreační zóna. Na budovách se nacházejí též extenzivní zelené střechy porostlé suchomilnými rostlinami, zejména rozchodníky, které akumulují vodu, dobře se rozmnožují a vydrží extrémní sucho. Extenzivní střechy jsou tlusté 12 cm (vrstvy nad nosnou konstrukcí a tepelnou izolací) a souvrství má následující skladbu:
- izolace zamezující prorůstání kořenů,
- fleece chránícího izolaci,
- 6 cm plastové retenční drenáže s meandrovitými kanálky zpožďujícími odtok vody
- 6 cm speciálního lehkého substrátu (nosné vegetační vrstvy).
Údržba střechy spočívá zejména v odstraňování náletů a provádí se 1 až 2x/rok. Podle měření je v horkých dnech teplota na této střeše o 30ºC nižší než na vedlejší konvenční střeše. Tyto střechy jsou veřejnosti nepřístupné, protože slouží pro podporu biodiverzity, např. zde hnízdí ptáci – my jsme viděli racka na vejcích, a úřad zde chová včely, které sleduje web kamerou.
Dešťová voda ze střech se akumuluje v podzemní nádrži o objemu 150 m3 a slouží jak pro závlahu, tak pro splachování toalet.
Extenzivní zelená střecha: 6 500 m2
Intenzivní zelená střecha: 5 000m2
2013Sprinkenhof AG, Hamburger Immobilienverwaltungsgesellschaft, HamburkNeuenfelder Str. 19Hamburg21109DE53.4977258N, 10.0037003E3,1 mil. Eur
62Zasakování dešťové vodyDětské hřiště v Neugraben-Fischbek v HamburkuDětské hřiště v Neugraben-Fischbek je prvním hřištěm v Německu využívajícím dešťovou vodu. Výjimečné je tím, že plní nejen funkci hřiště, ale je zároveň součástí odvodnění. Část residenční čtvrti včetně školy byla často zaplavována. Důležitou součástí koncepce hřiště proto je povodňový průleh, do něhož při přívalových deštích po oddělení prvního splachu přepadá z šachty srážková voda odtékající z 34 ha povodí. Podél průlehu jsou speciální herní prvky vybízející ke hře s vodou. Voda následně teče do vsakovacího příkopu, kde po vsáknutí přispěje k obnově podzemních vod, využívaných jako voda pitná. Celý cyklus trvá cca 5 let. Souvislosti mezi deštěm, vsakováním a obnovou podzemních vod objasňují informační tabule. Zajímavé je, že hřiště nemá žádný další zdroj vody, protože děti si mají uvědomovat, že voda je vzácná a není vždy k dispozici.2013HAMBURG WASSERNeugraben-FischbekHamburg21147DE53.4741114N, 9.8425464E
63HDV v urbanistickém konceptuŽivot s vodou v nové čtvrti Ørestad v KodaniØrestad je tvořený vodou. Je to nová městská čtvrť nacházející se mezi historickým středem Kodaně a chráněnými loukami na ostrově Amager. Toto umístění se stalo inspirací pro vzhled Ørestadu: modré a zelené město se sofistikovanou dopravní sítí. Před 20 lety byla Kodaň a celé Dánsko v ekonomickém úpadku. Země potřebovala léčebnou kúru, a Ørestad se stal součástí této léčby. Idea, která je za tímto městským rozvojem je, urychlit přechod dánské ekonomiky ze zaměření na průmyslovou výrobu k ekonomice založené na propracovaných a znalost vyžadujících produktech a službách.
Ørestadu se podařilo přilákat množství investorů, a je tedy zatím ve stimulování ekonomického růstu
úspěšný.
Co se týká vody, Ørestad reprezentuje inovativní přístup. Výrazné využití vody pro estetické účely je
pevně spjato s hospodařením s dešťovou vodou. Odtok dešťové vody je hlavní zásobou pro 10 km
kanálů, které tvoří jedinečnou strukturu Ørestadu. Relativně čistý odtok ze střech je do kanálů
odvádět přímo, zatímco méně čistý odtok z dopravních cest je sbírán odděleným systémem. Vyvíjí se
nová čistící technologie filtrace s duálním porézním médiem (Dual Porosity Filtration), která umožní,
aby i tato voda mohla být sváděna do povrchových kanálů.
Ørestad je vybudovaný na bývalé bažině, a od roku 1964, kdy byla země z vody definitivně
vyzvednuta, jsou jeho charakteristickým rysem jezírka, kanály a další vodní plochy. Vodní prvky
v Ørestadu jsou bez zábradlí a podobných omezení, což je příležitost žít s vodou, nikoli
pouze „blízko“ vody.
Dnes jsou kanály Ørestadu zásobovány srážkovou vodou stékající ze střech. Pokud bude nalezena
vhodná technologie, přidá se k ní voda z dopravních cest.
V Ørestadu je odvod dešťové a odpadní vody rozdělen do tří oddělených systémů:

a) Odpadní voda z domácností a komerčních budov je odváděna do kanalizace vedoucí vodu do
čistírny odpadních vod Lynetten. Nikdy se nemíchá s dešťovou vodou.

b) Voda z ne-dopravních oblastí (střechy apod.) je považována za čistou (omezení ve
stavebních pokynech města kontroluje výběr materiálů pro zastřešení, je např. omezeno
používat měď) a je svedena přímo do kanálů Ørestadu.

c) Odtok ze silnic, parkovišť a metra je shromažďován vlastním potrubním systémem, a pokud
se osvědčí vhodná čistící technologie, bude tato voda čištěna a odvedena do kanálů Ørestadu.
Město KodaňØrestadKodaň2300DK55.6287644N, 12.5793031E
64Retence dešťové vodyRetence vody při přívalových deštích na Náměstí svaté Anny v Kodani Náměstí svaté Anny (Sankt Annæ Plads) je nejnižším místem území v blízkosti přístavu a bylo často zaplavováno přívalovými dešti. Navíc se jednalo o místo poměrně nehostinné, s mnoha ploty a zaparkovanými auty. Městský úřad Kodaň se tedy rozhodl toto náměstí využít jak pro protipovodňovou ochranu oblasti, tak proměnit jeho vzhled. Střední část náměstí byla snížena, takže tvoří prostor o objemu 400 m3 (při stoletém dešti), sloužící pro retenci přívalových dešťů, které jsou pak odváděny tunelem do přístavu. I zde je dvojí systém pro odvádění srážkových vod – čisté vody ze střech jsou odváděny přímo do podzemní akumulační nádrže k dalšímu využívání, zatímco u vod z komunikací je nejprve oddělen první splach do jednotné kanalizace a následně jsou zaústěny do přístavu. Snížením počtu přepadů z jednotné kanalizace se značně zlepšila kvalita vody v této části přístavu. Úprava náměstí znamená jeho velké oživení – byl vytvořen prostor pro odpočinek, procházky a je zde méně automobilového provozu. Doba realizace byla neuvěřitelně krátká – podrobný návrh se začal vytvářet v r. 2013, realizace proběhla v letech 2014 až 2015. Největším problémem bylo umístit potrubí odvádějícího vodu do přístavu, tak aby se vměstnalo mezi stávající sítě.2015Město KodaňSankt Annæ PladsKodaň2300DK55.6817094N, 12.5913228E
65Ochrana před následky povodníSíť kanálů jako protipovodňová ochrana v Slusenholmen v KodaniSluseholmen je nově se rozvíjející oblast v chráněném jižním přístavu Kodaně. V letech 2004 – 2007
zde byla zahájena přestavba čtvrti, zahrnující výstavbu 1000 obytných jednotek rozložených na sedmi
ostrovech. Kdysi to byla čtvrť tvořená sily, opuštěnými sklady a sběrnými dvory, dnes je to čtvrť
rozmanitých komerčních a residenčních budov, rozdělených nedokonalou sítí kanálů. V souladu
s pokyny města pro rozvoj nových oblastí jsou sluseholmenské budovy, můstky a chodníky posazeny
2 m nad současnou úrovní hladiny vody, aby byla zajištěna jejich ochrana před měnící se výší hladiny
vody a před přívalovými dešti.
Město KodaňSlusenholmenKodaň2300DK55.6460569N, 12.5504275E
66HDV v urbanistickém konceptuKoncept revitalizace Enghave Brygge počíta s vodouV sousední čtvrti Enghave Brygge je udržitelná krajinná architektura také v srdci komunitního plánování. Podobně jako Sluseholmen je tato čtvrť postavena na směsi půdy vydobyté
z moře a nových, člověkem vytvořených ostrovů, oddělených tenkými kanály. Klíčovou
charakteristikou téhle oblasti je přiznané, viditelné „úložiště“ dešťové vody. Zachycování dešťové
vody z okapů bylo integrováno do návrhu obytných budov; to umožní obyvatelům využívat
recyklovanou vodu ke splachování toalet a při praní. Zatímco většina srážkové vody v Enghave Brygge
bude shromažďována v podzemních nádržích, mimo pohledy a tedy i mimo povědomí, řada opatření
adaptace na klimatickou změnu je vytvořena tak, aby byla viditelná. Až bude hotové „vodní náměstí“ – velký amfiteátr propojený s podzemní nádrží, spojí v sobě jednak opatření, které umožňuje
shromažďovat množství dešťové vody, a zároveň bude rekreační oblastí. Hladina vody v amfiteátru
bude viditelně kolísat, a umožní tak místním pozorovat, že proměnlivé počasí proměňuje fyzickou
podobu vytvořeného prostoru. Vodní náměstí má potenciál stát se oblíbeným místem setkákání
místních i kolemjdoucích.
Město KodaňEnghave BryggeKodaň2300DK55.6546292N, 12.5586678E
67Využívání dešťové vodySplachování dešťovou vodou na horské chatě PrašiváVýstavba veřejných ekologických záchodů na splachování dešťovou vodou na turistické horské chatě Prašivá (706 m n. m.) je jedním z projektů podporujících udržení vody v krajině.
Že se na chatě potýkají s nedostatkem vody, si všimne každý pozorný návštěvník. Již nějakou dobu jim u zrekonstruovaných vnitřních toalet visí nápisy o tom, že při jejich použití a použití umyvadel nemáme plýtvat vodou. V posledních letech se totiž sucho a problémy související s nedostatkem vody nevyhýbají ani horským oblastem, a to i těm nejdeštivějším u nás, Moravskoslezským Beskydům. S rostoucí návštěvností chaty se navíc ukázala nutnost navýšení kapacity sociálních zařízení. A tak se chataři rozhodli pro poměrně elegantní kombinované řešení, vymysleli a navrhli projekt na nové ekologické záchody.
Nové záchody budou v samostatné budově stojící hned vedle chaty (Obr. 2). Napojeny budou na dešťovou vodu sváděnou okapy z rozsáhlé plochy střechy hlavní budovy chaty přes filtrační sací koše do dvou bývalých betonových jímek nacházejících se v její blízkosti. Z jímek se bude poté před další filtry přečerpávat přímo k záchodům. Ty budou napojeny zároveň i na pitnou vodu, pro případ, že by ta dešťová došla. Pitná voda samozřejmě poteče také do kohoutků u umyvadel. Záchody budou nerezové, aby se ne úplně dočištěnou dešťovou vodou nezanášely.
Současně s výstavbou záchodů se pracuje i na nové elektro přípojce, která by měla pomoci kontrolovat přečerpávání vody z jejich hlavního zdroje. Je jím studna pod kopcem, do které stéká voda celkem ze tří pramenišť. Z ní se voda čerpá do nádrže ve svahu nad chatou, z které se pak už samospádem pouští k chatě. Systém byl zastaralý a občas docházelo k situacím, kdy nádrž vyčerpali, voda se nestačila doplnit a v chatě zůstali doslova na suchu. Jindy se naopak nádrž naplnila zbytečně moc a voda z ní pak samovolně odtékala rychle pryč. S realizací jim významně pomohla firma Elvac, která dodala automatizovaný systém vyrovnávání hladin dvou nádrží pomocí ultrazvukového snímače hladiny.
2018Chata PrašiváVyšní Lhoty 200Vyšní Lhoty739 06ČR49.6365669N, 18.4843339E
68Retence dešťové vodyRetenční nádrže v Carlsberg Citykopci). U nově vybudovaných domů je kaskáda nádrží s regulovaným odtokem pro zachycení 10 letého deště. Větší deště jsou odváděny podzemním tunelem. V další části území je pro retenci vody využito zapuštěné dětské hřiště a průlehy. Vsakovat dešťovou vodu v Kodani nelze kvůli jílovému podloží a vysoké hladině podzemní vody; v Carlsberg City je zakázáno i kvůli ochraně podzemní vody, která je zdrojem pro místní pivovar. Relativně čistá voda ze střech je akumulována v podzemní nádrži pod parkem a slouží městu pro závlahu a údržbu.2018HovedstadenKodaň2300DK55.6666658N, 12.5330875E
69Vodní plochaPřipomínka bývalé Mlýnské strouhy v PlzniProjekt si kladl za cíl přivést vodu do tzv. Sadového okruhu (zelený prstenec okolo historického jádra Plzně). Dříve zde protékala Mlýnská strouha, která přiváděla vodu z řeky Radbuzy do Panského mlýna, ta byla však v r. 1923 zasypána kvůli regulaci a přemístění jezu na Radbuze.
Jako jediné místo vhodné pro zbudování vodní plochy jako vzpomínky na Mlýnskou strouhu se ukázalo mělké údolí pod Pražským mostem. Nádrž má objem 2 000 m3, voda je do ní přiváděna podzemním kanálem z řeky Mže a odtéká historickou stokou a městskou kanalizací zpět do Mže.
Zdroj informací: publikace Adaptace na změnu klimatu ve městech (www.dataplan.info)
2008-2010PallovaPlzeň30100ČR49.7476497N, 13.3812492E65 mil Kč
70Vodní prvekNové vodní plochy v brněnském parku LužánkyPark Lužánky vznikl už koncem 18. století. Tehdy jím protékala říčka Ponávka, ta však spolu s dalšími brněnskými vodními toky během 19. a 20. zmizela v trubkách.
Park, jehož nynější rozloha je 22 ha, pršel rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci rekonstrukce vznikl také nový vodní prvek, který má říčku Ponávku, bývalou součást tohoto parku, připomínat. Je jím umělý potok končící v malém jezírku, odkud je voda přečerpávána zpět na začátek potoka. Délka potůčku je asi 300 m a klikatí se přibližně tak, jako kdysi Ponávka.
2008Veřejná zeleň města Brna p.o.LužáneckáBrno60200ČR49.2071978N, 16.6099106E10,7 mil. Kč
71Revitalizace potokaRevitalizace Rokytky v Praze - ČihadlaKoryto nejdelšího pražského potoka bylo v průběhu minulých dvou století na mnoha místech napřímeno, prohloubeno a opevněno. Revitalizace Rokytky, která proběhla mezi lety 2008 a 2014 si kladla za cíl navrátit korytu přirozený vzhled a fungování alespoň tam, kde to jde.
Největší úpravy proběhly v místech suchého poldru Čihadla, který zde byl zbudován v 80. letech 20. století. Tehdy byla koryta Rokytky, Hostavického a Svépravického potoka napřímena a opevněna, přestože území má sloužit k rozlivu vody. V rámci revitalizace byla zbudována nová mělká meandrující koryta a tůně.
2008hl. m. Praha zastoupené odborem ochrany prostředí MHMPFarskáPraha-Hostavice19800ČR50.0949739N, 14.5591603E17,1 mil. Kč
72Revitalizace potokaRevitalizace Rokytky v Praze - okolí Hořejšího rybníkaKoryto nejdelšího pražského potoka bylo v průběhu minulých dvou století na mnoha místech napřímeno, prohloubeno a opevněno. Revitalizace Rokytky, která proběhla mezi lety 2008 a 2014 si kladla za cíl navrátit korytu přirozený vzhled a fungování alespoň tam, kde to jde. V okolí Hořejšího rybníka, který je bočním rybníkem na Rokytce, byly v rámci revitalizace zlikvidovány již nepotřebné zpevněné části koryta.
Pod Hořejším rybníkem bylo v betonové opevnění maximální míře nahrazeno balvanitou rovnaninou, dno je přírodní s mozaikovitě umístěnými kameny a kamennými prahy.
Nad Hořejším rybníkem byl korytu, napřímenému na začátku 20. století, vrácen meandrující charakter. Bylo toho dosaženo přeložením koryta na sousední louku. V zákrutech meandrů vznikly také malé vodní plochy.
2014hl. m. Praha zastoupené odborem ochrany prostředí MHMPNad PotokemPraha-Hrdlořezy19000ČR50.0995781N, 14.5253542E16,5 mil. Kč
73Propustné povrchyPropustné parkoviště ve Štruncových sadechRevitalizace Štruncových sadů v Plzni na soutoku Mže a Radbuzy zahrnovala též zbudování parkoviště pro 33 aut. Povrch parkoviště tvoří betonové polovegetační tvárnice. O odvod vody se stará hloubkový vsakovací trativod. Hloubka drenáže je asi jeden metr, výplň trativodu je štěrkodrť. Součástí parkoviště jsou též ostrůvky se vzrostlo zelení. Statutární město PlzeňŠtruncovy SadyPlzeň30100ČR49.7509814N, 13.3850425E773 tis. Kč
74Propustné povrchyTrvalkové pásy podél rušných ulic v PrazePodél frekventovaných pražských ulic vznikly pásy záhonů s trvalkami – na Hořejším nábřeží 200 m2 a v Jičínské ulici 260 m2. V Jičínské ulici jsou tyto pásy součástí zcela nového stromořadí, na Hořejším nábřeží již stromy byly a nová vegetace rozšířily jejich malé kořenové mísy o další přírodní plochy. Byla věnována velká pozornost jak výběru subbstarátu v jednotlivých vrstvách (aby záhony nezarůstaly plevelem a aby zároveň všechny rostliny prosperovaly) a také výběru rostlin, aby vegetace byla stabilní. Bylo vysazeno několik typů trvalek – od dlouhověkých tvořících kostru vegetace až po pokryvné trvalky a cibuloviny.
Díky štěrkovému mulči pásy velmi dobře fungují pro odvod vody při nárazových deštích. Rostliny navíc pomáhají zachycovat prach.
2007hl. m. PrahaJičínskáPraha-Vinohrady13000ČR50.0764522N, 14.4612800E2,9 mil. Kč
75Protipovodňový průlehBožkovský ostrov v PlzniBožkovský ostrov (vzniklý mlýnským náhonem) leží v nivě řeky Úslavy. Před revitalizací sloužil ostrov pouze jako účelový sportovní areál. V rámci revitalizace byl zpřístupněn veřejnosti pro širší sportovní a rekreační využití.
A proč ho v naší mapě uvádíme? Novinkou na ostrově je totiž vodní tok spojující náhon s řekou a fungující jako protipovodňová průleh, chránící zástavbu ostrova proti až pětileté povodni. Součástí nové vodoteče jsou též dětské vodní prvky. V rámci tohoto projektu proběhla také revitalizace náhonu a jeho břehových porostů.
CETINA a KENAUR s.r.o.KristinovskáPlzeň-Božkov326 00ČR49.7307997N, 13.4256967E5,45 mol. Kč (protipovodňový průleh)
76Vodní plochaNové rybníky v pražské StromovceMezi lety 2015 a 2017 byly opraveny tři stávající rybníky ve stromovce a Rudolfova štola, kterou jsou napájeny. Další dva nové rybníky o celkové rozloze 13 200 m2 byly zbudovány na místě nejvíce podmáčených luk a koryty propojeny se stávajícími. Mola a nové stezky umožňují návštěvníků vodní plochy si opravdu užít a vnímat je zblízka. „Vodní charakter“ této části Stromovky byl podpořen také tím, že „Dubový pahorek“ nyní opět působí jako ostrov, kterým kdysi skutečně byl.
Vodní plochy se ve velkoměstě budují obtížně, mohou ale lidem i a přírodě výrazně prospět. Nejen rekreačním potenciálem a prostorem pro rozmanité živočichy a rostliny. Odpar vody z vodní hladiny ochlazuje vzduch a zlepšuje tak městské mikroklima.
2017hl. m. PrahaKrálovská oboraPraha-Holešovice17000ČR50.1060772N, 14.4173897E
77Revitalizace potokaRevitalizace Radotínského potokaCílem revitalizace Radotínského potoka byl návrat k přirozenému fungování potoka, které podpoří zadržení vody v krajině.
V katastru obce Tachlovice bylo zrušeno napřímení vodního koryta, čímž se v tomto úseku koryto téměř dvojnásobně prodloužilo. Samozřejmě bylo odstraněno betonové opevnění a nahradily jej meandry. Byla obnovena jedna tůň, čtyři další tůně a jedna vodní nádrž byly vybudovány. Součástí jsou samozřejmě také skluzy a brod. Kromě výrazného zvýšení retenční kapacity území projekt výrazně přispěl k obnovení bývalého biokoridoru.
2018Povodí Vltavy, s.p.Tachlovice25217ČR50.0067797N, 14.2540111E14 mil.Kč
78Revitalizace potokaRvitalizace Litovicko-Šáreckého potoka: Lokalita na ŽežulceV rámci revitalizace Šáreckého potoka na Žežulce byl potoku navrácen do středu louky a byl vymodelován do přirozeně meandrujícího toku s tůněmi, což výrazně podporuje přirozené odtokové poměry lokality. Bylo dbáno na to, aby potok nepodmáčel okolní louku, protože ta je rekreačně využívána.
V rámci revitalizace Šáreckého potoka na Žežulce byl potoku navrácen do středu louky a byl vymodelován do přirozeně meandrujícího toku s tůněmi, což výrazně podporuje přirozené odtokové poměry lokality. Bylo dbáno na to, aby potok nepodmáčel okolní louku, protože ta je rekreačně využívána.
2013hl. m. Praha zastoupené MHMPV Šáreckém údolíPraha 6 164 00ČR50.1178703N, 14.3798656E
79Revitalizace potokaRvitalizace Litovicko-Šáreckého potoka: Lokalita ZlatniceV lokalitě Zlatnice vedl Šárecký potok v opevněném korytě mezi silnicí a rodinnými domy. V rámci revitalizace byl vrácen do nivní louky na druhé straně silnice. Zatímco předtím voda uháněla betonovým a štětovnicovým korytem aniž by z ní okolní příroda mohla těžit, nyní meandruje, teče tedy pomalu a napájí několik tůní. Revitalizace městských potoků mají v maximální možné míře navrátit potokům jejich původní stav a funkci. Hlavním přínosem takových revitalizací je vytvoření přírodě blízkého protipovodňového opatření.
V horní části, nad nádrží Džbán, se tento nazývá Litovickým, mezi Džbánem a soutokem s Vltavou se mu říká Šárecký, podle údolí Šárka, kterým v této své části protéká. Jedná se o jeden z nejvýraznějších vodních toků v Praze, takže ho lidé začali velmi záhy využívat a tedy i přetvářet. V 16. století začal sloužit k zásobování Pražského hradu užitkovou vodou, a aby byl zajištěn dostatečný přísun vody, bylo na něm v Hostivicích vybudováno několik rybníků.
Nivní louky, tolik důležité pro vodní režim krajiny byly postupně čím dál více využívány pro zemědělství a potok byl posouván na jejich okraj. V Ruzyni a Liboci byl potok v 60. letech 20. století opevněn.
2013hl. m. Praha zastoupené MHMPV Šáreckém údolíPraha 6 164 00ČR50.1083242N, 14.3673772E
80Revitalizace potokaRvitalizace Litovicko-Šáreckého potoka: Lokalita JenerálkaV lokalitě pod Jenerálkou se Šárecký potok sám začal z umělého koryta na kraji nivy vracet zpět a tvořit meandry. V rámci revitalizace byl tento proces podpořen a bylo vytvořeno několik tůní. Kruteckému potoku, který se zde do Šáreckého vlévá, bylo též navráceno přirozené meandrující koryto. Při pětileté povodni v roce 2013 se revitalizovaný potok rozlil do okolní nivy a začaly zde přirozené korytotvorné procesy. Revitalizace městských potoků mají v maximální možné míře navrátit potokům jejich původní stav a funkci. Hlavním přínosem takových revitalizací je vytvoření přírodě blízkého protipovodňového opatření.
V horní části, nad nádrží Džbán, se tento nazývá Litovickým, mezi Džbánem a soutokem s Vltavou se mu říká Šárecký, podle údolí Šárka, kterým v této své části protéká. Jedná se o jeden z nejvýraznějších vodních toků v Praze, takže ho lidé začali velmi záhy využívat a tedy i přetvářet. V 16. století začal sloužit k zásobování Pražského hradu užitkovou vodou, a aby byl zajištěn dostatečný přísun vody, bylo na něm v Hostivicích vybudováno několik rybníků.
Nivní louky, tolik důležité pro vodní režim krajiny byly postupně čím dál více využívány pro zemědělství a potok byl posouván na jejich okraj. V Ruzyni a Liboci byl potok v 60. letech 20. století opevněn.
2013hl. m. Praha zastoupené MHMPU VizerkyPraha 6 164 00ČR50.1054994N, 14.3499697E
81
Revitalizace lužního územíObora ObeliskObora Obelisk se rozkládá mezi Dyjí a potokem Trnkomanka, poblíž jejich soutoku a vznikla v roce 2006. Toto území, které historicky i z logiky lokality je lužní krajinou, bylo v 70. letech 20. století vysušeno mimo jiné vybudováním nového koryta řeky Dyje. Zemědělská půda, která tak vznlkla však nebyla příliš úrodná. Projekt Obora Obelisk navrací tomuto území o rozloze 537 ha podobu lužních luk a lesů obnovením přirozeného vodního režimu území - zavodněním původních mrtvých ramen řeky Dyje a vyhloubením tůní. Území tak plní svoji přirozenou funkci suchého poldru, chránícího město Břeclav před povodněmi. V nově vzniklém lužním území našlo domov mnoho živočichů, kteří vyhledávají mokřady a tůně. Území je veřejnosti přístupné pouze jednou cestou vedoucí k památce Obelisk, podle které se jmenuje.2006Ing. František FabičovicLednická 78Břeclav690 06ČR48.8259089N, 16.8017383E
82Zelená fasádaZelená výrobní hala LIKO-VOFirma LIKO S otevřela ve Slavkově u Brna novou průmyslovou (svářecí) halu, která má své stěny i fasádu porostlou trávou a lučním kvítím. Tyto plochy, kromě toho, že jsou krásné, zajišťují tepelnou stabilitu interiéru a plní funkci kořenové čistírny. Přečištěná odpadní voda je pak používána pro závlahu. Také okolí budovy je v maximální možné míře tvořeno propustnými povrchy. 2019LIKO-SU Splavu 1419Slavkov u Brna684 01ČR49.1448369N, 16.8661794E50 mil. Kč
83Využití šedé vodyVyužití šedé vody v paneláku v JiříkověV panelovém domě v děčínském Jiříkově se obyvatele rozhodli přečišťovat ve vlastní čističce šedou vodu a využít ji ke splachování záchodů, zalévání atd. 2019Jiříkov407 53ČR50.9951394N, 14.5690964E
84Zelená střechaZelená střecha na budce zastávky HradčanskáPrahaČR50.0973892N, 14.4044753E
85Zelená střecha a fasádaZelená budova Butterfly v KarlíněKancelářská budova organického tvaru zasazená do příjemného parku tvoří přechod mezi zelení Vítkovského vršku a intenzivně zastavěnou čtvrtí Karlín. Budova aspiruje na získání certifikátu BREEAM Excellent. Z hlediska vodního režimu města je objekt zajímavý hlavně kvůli vertikálním zahradám, které tvoří velkou část její fasády. Zavěšený obvodový plášť má klasickou strukturu – prostřídání prosklených ploch a plných panelů, plné panely jsou však tvořeny vertikálními zahradami, na nichž krásně bují zeleň. Automatická závlaha těchto vertikálních zahrad je propojena s nádržemi na jímání dešťové vody. Kromě estetické funkce mají vertikální zahrady samozřejmě velké přínosy pro vnější i vnitřní mikroklima. Díky odparu vody z rostlin ochlazují v létě vzduch a rostliny produkují kyslík. Pro vnitřní prostředí jsou vertikální zahrady velmi přínosné, neboť mají velkou tepelnou kapacitu a tak pomáhají udržovat stálou vnitřní teplotu. To je významné hlavně v létě, neboť u kancelářských budov je letní přehřívání kritičtější, než potřeba vytápění v zimě (hlavně kvůli velkým tepelným ziskům od kancelářského vybavení a osob, dále také kvůli velkému podílu prosklených ploch). 2018AFI-EUROPEPernerova 691/42Praha-Karlín186 00ČR50.0919686N, 14.4576750E1,1 miliard Kč
86ZeleňRozkvetlá a bující veřejná zeleň v OstravěV Ostravě byla zavedena opatření, omezující sekáni trávníků. Díky tomu se do města narací četní živočichové. Navíc bující trávníky městu dobře slouží ve smyslu zlepšení mikroklimatu: Čím větší je celková plocha listí a jehličí, tím více kyslíku se nám dostane. Nekosené plochy jsou zejména ve větší vzdálenosti od sídlišť, na sídlištích lidé kosení požadují. Na podzim se budou trávníky kosit postupně, aby měl hmyz čas se přesunout. Vzhledem k tomu, jak se opatření v roce 2019 osvědčilo, plánuje se v dalším roce rozšíření těchto ploch.2019Město OstravaOstravaČR49.8346453N, 18.2820442E0 Kč (nebo spíše úspora peněz za sekání)
87Revitalizace krajinyZálučí u BlatničkyÚzemí Zálučí u Blatničky bylo ještě do nedávna celistvým rozsáhlým lánem pole, se všemi typickými neduhy intenzivního zemědělství, z hlediska vody je to hlavně neschopnost takového pole zadržet a vsáknout vodou. V rámci revitalizace bylo území o ploše 65 ha rozděleno na mnoho menších polí, na kterých se hospodaří rozličnými způsoby. Území je rozděleno nově vzniklými novými hrušňovými alejemi, malými sady, vrbovými a trnkovými remízka. Byly vytvořeny meze a polní úhory, zkrátka krajina taková, jaká byla před nástupem intenzivního zemědělství.2015Martin SmetanaZálúčí u Blatničky, okres HodonínBlatnička696 71ČR48.9355094N, 17.5300419E
88Mokrady a tůněPtačí park Josefovské loukyNa řece Metuji u Josefova byl obnoven 100 let starý zavlažovací systém. Do r. 2014 byl systém sofistikovaného zadržování vody na loukách nefunkční a voda pouze odtékala kanály s nefunkčními stavítky pryč. Rekonstrukce zahrnovala zrenovování hlavních stavidel na Metuji, která řízeně posílají vodu do přilehlých luk rozkládajících se mezi Metují a zbytky jejího starého koryta. 10 menších stavítek instalovaných na síti kanálů, kterými jsou louky protkány, pak zajišťuje, aby se voda po loukách správně distribuovala. Bylo zbudováno také více než 20 tůní. Nově vzniklou mokřadní krajinu osídlilo množství vzácných druhů ptáků, např. čírka modrá, bekasina otavní, čejka chocholatá a další.od r. 2011 do teďČeská společnost ornitologická (ČSO), ATELIER FONTES, s.r.o.Josefov696 21ČR50.3443831N, 15.9432464E8 mil. Kč
89Revitalizace potokaBiocentrum Ostrůvek Jedná se o území o rozloze 14,5 v blízkosti Kobylského potoka, které bylo v minulosti vysušeno napřímením koryta potoka a zbudováním sítě kanálů. Koryto potoka bylo znovu prodlouženo a bylo vybudováno množství tůní.
Zemina z vykopaného koryta a tůní byla z většiny použita na val na březích potoka, který ještě více zvyšuje množství zadržené vody v lokalitě.
Vznikly mokřady, které jsou nyní osídleny množstvím mokřadních ptáků a slanomilných rostlin.
06/2014 - 05/2015ATELIER FONTES, s.r.o.Kobylí, okres BřeclavKobylí, okres Břeclav691 10ČR48.9450906N, 16.8968486E12,69 mil. Kč
90Zelená střechaDům s mokřadní střechouVe vnitrobloku v pražské čtvrti Letná byl postaven rodinný dům v pasivním standardu, který nejen že je velmi šetrný k životnímu prostředí, je také zářným příkladem udržitelnosti hned v několika aspektech.
Dům má zelenou střechu, která je koncipována jako mokřad, takže zadržuje výrazně větší množství vody, než běžné (většinou extenzivní) zelené střechy. Oproti obvyklým střechám s asfaltovým, keramickým, plechovým nebo foliovým povrchem, jejichž povrchová teplota v létě stoupá až 80°C, se teploty na této střeše drží okolo 24 °C. Navíc se ze střechy v létě vypařuje voda, a ochlazuje vzduch. Tyto dva aspekty přispívají ke snižování vlivu tepelného ostrova. Mokřadní střecha zahrnuje též kořenovou čistírnu odpadní vody, přečištěná voda se pak využívá na splachování a zalévání.
V domě je osazena vzduchotechnika, která je napojena na zemní výměník, který vzduch přiváděný do interiéru v létě ochlazuje a v zimě předehřívá.
Teplá voda je ohřívána pomocí fototermických panelů na střeše.
2016Michal ŠperlingLetnáPraha 7170 00ČR50.1005439N, 14.4240108E10 mil. Kč
91Zelené střechy a propustné povrchyKomunitní centrum Všichni spoluPři stavbě komunitního centra Všichni spolu v Ostravě Porubě městská část myslela na problematiku tepelného ostrova, který vzniká hlavně přehříváním zpevněných povrchů a střech. Prostor je tedy vybudován tak, aby zde byla i v létě příjemná teplota. Střechy jsou částečně ozeleněny. Pro venkovní plochy byly v maximální možné míře využity propustné povrchy. Součástí centra je také zahrada plná nejrůznějších rostlin. Voda ze střecha z povrchů, která se nevsákne ani neodpaří je sváděna do retenční nádrže a škrceně vypouštěna do potoka.
Budova je vytápěna tepelným čerpadlem a stínění budovy je zajištěno přirozeně – výsadbou stromů a keřů.
2017Statutární město Ostrava - městský obvod PorubaKarla PokornéhoOstrava Poruba708 00ČR49.8388367N, 18.1803150E50 mil. Kč
92Jezírka a tůněZahrada plná tůní u SedlčanV zahradě na samotě u Sedlčan si majitel zbudoval více než 10 jezírek a tůní. Tůně jsou vzájemně propojeny stružkami. Vodu z příjezdové cesty chytá do zasakovacího průlehu (swale). Zahrada tak oplývá zelení a dává příklad všem, kteří řeší na svých podzemích sucho. Velké množství rozmanitých rostlin a drobných živočichů, kteří se na takto upravené zahradě začaly krátko po realizaci zabydlovat ukazuje, jak je zadržení vody v krajině pro přírodu důležité. Lubor KřížekKosova Horaokres Sedlčany262 91ČR49.6605306N, 14.4141611E
93Mokřady a tůněKozmické ptačí loukyKrajina u Kozmic na Opavsku byla v 70. letech 20. století odvodněna a narovnána kvůli zemědělství.
Od roku 2014 je krajině navracen její původní ráz. Byla vybudována řada tůní různých hloubek, sklonu břehů a rozlohy. Tůně jsou pravidelně zaplavovány z potoka Přehyně. Území, které je nyní tvořeno mokřadu a vodními plochami má rozlohu 52 ha. Pomáhá zadržet vodu v době jarního tání a v době povodní. V suchých obdobích pak vodu postupně uvolňuje.
Zahnízdila se zde řada ptáků a tůně osídlily například skokani a ropuchy.
Aby návštěvníci ptáky nerušili, byla zbudována ptačí pozorovatelna.
od 2006 do současnostiIng. Kamil LisalKozmiceokres Opava747 11ČR49.9033097N, 18.1359922E28 mil. Kč
94Revitalizace tokuNová podoba řeky Moravy na jihu OlomouceKoryto řeky Moravy v blízkosti Olomouce bylo upraveno tak, aby mělo větší kapacitu a přeneslo tak větší povodeň. Úprava se týká 1437 m koryta. V některých úsecích byly zvýšeny hráze, jinde byly naopak břehy sníženy, aby se případná povodeň mohla rozlít do nezastavěné krajiny. Břehy jsou tam, kde je to možné, tvarovány pozvolna kaskádovitě, aby poskytovaly lepší možnost pro rozliv vody i v mezích koryta. Na části revitalizovaného úseku bylo vybudováno nové koryto a vznikl tak na řece ostrov. Důsledkem je kromě protipovodňové ochrany také lepší přístup k řece, nejen pro lidi, ale také pro zvířata a poskytuje lepší podmínky pro uchycení rostlin. 2013Povodí Moravy, s.p.Nové Sady, Hodolanyokres Olomouc779 00ČR49.5795400N, 17.2633772E330 mil. Kč
95Rekonstrukce rodinného domuRekonstrukce rodinného domu, která poporuje zadržování vodyPři rekonstrukci rodinného domu se majitelé rozhodli co nejvíce reagovat na klimatické změny, čehož součástí je také hospodaření s vodou. Voda stékající ze střech je zachycována a využívána k závlaze zahrady a také plní zahradní jezírko. Původní dlažba na dvoře byla nahrazena propustnými povrchy. Ploché střechy byly předělány na extenzivní zelené. Tlusté interiérové hliněné omítky pomáhají držet stabilní vlhkost vzduchu. Zdrojem tepla je obnovitelný zdroj – kamna na dřevo.213-2015Ing. Vilém ŘiháčekBrno-Židenice615 00ČR49.1964656N, 16.6519314E
96Zelená střechaZelená výrobní hala ŽeleznýVýrobní hala firma vyrábějící kajaky vůbec nepřipomíná běžné haly, které jsou většinou zcela bez života, s minimem zeleně v okolí, v létě se přehřívající a v zimě chladné. Zelená střecha obloukového tvaru o ploše 500 m2 pomáhá tepelné stabilitě budovy. Voda, která ze střechy odtéká je zadržována v nádrži o ploše 250 m2, ze které se voda odpařuje a vsakuje. Díky mokřadním rostlinám, které jsou v ní osazeny se voda přirozeně čistí. Šedá voda z budovy je zase přečišťována v kořenové čistírně a poté je používána ke splachování WC. 2014Železný s. r. o. - Kořenovky.czPříjezdní 261Jíloviště252 02ČR49.9305650N, 14.3426117ECena haly byla occa o 10% vyšší, než by byla cena za konvenční výrobnu
97Chytré zavlažováníInteligentní zavlažovací systém pro vinice na pražské GrébovceVinice v pražských Havlíčkových sadech (Grébovka) dostanou v blízké době nový závlahový systém, který je součástí přípravy měst na klimatické podmínky, které nastanou od roku 2030, což znamená přispívat k naplnění cílů Pařížské dohody. Dešťová voda bude zachycována do retenčních nádrží přímo na vinici. Závlahový systém bude distribuovat vodu po vinici na základě údajů z čidel a z meteorologických údajů, takže zavlažovat se bude pouze tehdy, kdy je to skutečně potřeba.2020-2023Praha VršoviceČR50.0692556N, 14.4449528E
98Revitalizace potokaNivičkaNivička na Uherskobrodsku se stala dalším příkladem, jak navrátit krajině přirozený ráz a tím v ní zadržet vodu. Přibližně 2,5 km toku bylo rozvolněno. Byl také obnoven před časem zaoraný rozvětvený mlýnský náhon, který velmi pomáhá zachycovat vodu odtékající z okolních velkých polí a distribuuje ji do okolí. Objem zadržené vody v revitalizovaném území plném mokřadů a tůní je okolo 22 00 m. Obnovené koryto má nyní délku 7,7 km.2010-2012Město Uherský BrodNa JiřičkáchUherský Brod688 01ČR49.0106603N, 17.6631853E11,6 mil. Kč
99MokřadMokřad pro školu v ŽidlochovicíchZahrada základní školy v Židlochovicích má opravdu rozlehlou zahradu, a tak byla snaha ji upravit mimo jiné ve smyslu zadržování dešťové vody. Byl vytvořen mokřad, na čemž spolupracovaly žáci. Dalším inspirativním prvkem jsou mlatové cesty, které oproti běžným asfaltovým jsou schopny dešťovou vodu zasáknout.2018ŽidlochoviceČR49.0361708N, 16.6208592E
100Zelená střecha a fasádaZelená multifunkční budova DRN na Národní tříděNová víceúčelová budova v Praze na Národní Třídě upoutá zejména velkým množstvím zeleně bující na ochozech, které obkružují celou budovu odzdola nahoru a tvoří tak fasádu budovy. Ochozy vlastně fungují jako úzké horizontální záhony v několika patrech nad sebou. Také střecha objektu je tvořena zelení - intenzivní pochozí střecha poskytuje skvělé místo pro relaxaci s nádherným výhledem na Prahu.2012-2017SEBRE, a.s.Národní 135/14Praha 1110 00ČR50.0816931N, 14.4173906E1,5 miliard Kč
101Zasakovací průlehyZasakovací průlehy v areálu VOSAVeřejný oddechový a sportovní areál (VOSA) v Praze 12 je místem poskytujícím možnosti pro volný čas pro všechny věkové skupiny: Dětské hřiště, plochy pro badminton či pétanque, amfiteátr pro možnost rozličných představení. Část areálu je svažitá a v rámci svahů jsou zpevněné povrchy – terasy, zídky, schody. Z těchto povrchů ztékala voda bez užitku pryč, v potocích, které ničili terén, zatímco zeleň zde trpěla suchem. Proto zde bylo vybudováno několik zasakovacích průlehů v prostoru mezi mlatovými povrchy. Ty mají za cíl zadržet dešťovou vodu a snížit tak jak problémy spojené s přívalem vody, tak problémy se suchem.
Dále zde byly zřízeny levandulové záhony vysypané štěrkem. Po štěrku voda neztéká pryč a štěrková vrstva má též nezanedbatelnou retenční kapacitu.
2019Městská část Praha 12MráčkovaPraha 12143 00ČR50.0121142N, 14.4258769E
102Zasakovací průlehyZasakovací průlehy na sídlišti KamýkSídliště Kamýk trpí suchem, protože je postaveno na skále a navážkách a voda odtud rychle odtéká pryč a způsobuje erozi půdy, nebo se naopak na zpevněném nebo ztvrdlém povrchu drží v kalužích. Proto zde byly vybudovány zasakovací průlehy, které vodu pozdrží a umožní postupné vsakování – jedná se vlastně o zvýšení retenční kapacity území. To pomůže místní zeleni, k jejímž kořenům se voda díky pozdržení může dostat, a také pomůže proti rozvodňování Lhoteckého potoka, který je zde významnou vodotečí a ztéká do něj velké množství srážek z okolních sídlišť. 2019Městská část Praha 12Praha 12142 00ČR50.0165025N, 14.4433128E
103Využití dešťové vodyNádrž ne dešťovou vodu v historickém centru PrahyVlastníci bytových jednotek secesního domu v Mikulandské ulici se shodli, že v rámci rekonstrukce vnitrobloku o rozloze 270 m2 si pořídí podzemní nádrž, do které svedou dešťovou vodu z okapových svodů. Plastová nádrž má objem 5 m3 a napájí kapénkovou závlahu pro 70 m2 záhonů. Aby systém fungoval zcela automaticky, bez problémů, je do nádrže automaticky doplněna voda z vodovodního řadu, pokud hladina v nádrži klesne pod určitou úroveň.
V rámci rekonstrukce vnitrobloku byl zasazen též vzrostlý strom, třicetiletý platan vysoký 10 m. Zasazení vzrostlého stromu je nákladné, ale v případě vnitrobloku, kdy se na náklady složí desítky vlastníků, je to vhodné řešení: obyvatele domu se často mění (prodeje, nájemní bydlení), a tak je dobré, když se mohou radovat ze stínu a krásy stromu hned a ne čekat mnoho let.

Zdroj informací: www.vnitrobloky.cz
2019Společenství vlastníků jednotekMikulandská 4Praha1110 00ČR50.0811706N, 14.4182894E100 tis. Kč nádrž a závlahový systém, 80 tis. Kč strom
104Využití šedé vodySystém recyklace šedé vody v bytovém domě Botanica KV novém bytovém komplexu v Jinonicích vybudovaný firmou Skanska je uplatněn systém opětovného využití šedé vody. Opatření se týká asi 64 bytů. Šedá voda je nepříliš znečištěná voda z umyvadel, sprch a van. Základní čištění (filtrace, sedimentace, odmaštění, dezinfekce) umožní její využití pro splachování toalet. Systém je zálohován dešťovou vodou z venkovní podzemní nádrže, která shromažďuje vodu stékající ze střech. Z nádrže v technické místnosti se voda čerpá do nádržek jednotlivých toalet. Dům tak má dvojí rozvod vody – vodu užitkovou a vodu pitnou.
Data o provozu domu v roce 2018 ukazují, že se podařilo zrecyklovat a využít celých 26 % ze spotřeby pitné vody a ušetřilo se tak za rok 1200 m3 pitné vody.
Recyklace vody však není jedinou „vodní předostí“ tohoto projektu. Instalace úsporných armatur šetří dalších 14 % vody. Na 350 m2 garáží a domů jsou zřízeny vegetační střechy, které zadržují a odpařují vodu, čímž ochlazují okolí a podporují malý vodí cyklus.
Ekonomická návratnost je odhadována na 10-15 let.

Zdroj informací: Adapterra Awards
2016-2018Skanska a.s.Brzorádových, objekt Botanica KPraha 5158 00ČR50.0569364N, 14.3475558E1 800 tis. Kč
105Využití dešťové vodyBudova Visionary: Ekologický dům s využíváním dešťové vodyTato budova je v celém svém konceptu velmi ekologická a získala certifikát kvality Leed Platinum a Well Gold. Z hlediska hospodaření s dešťovou vodou je budova pozoruhodná protože zadržuje dešťovou vodu v nádržích v suterénu a používá ji pro zavlažování rozsáhlých střešních zahrad, kde je například také běžecká dráha.2018CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.Plynární 1617/10Praha 7170 00ČR50.1076850N, 14.4426242E
106Revitalizace vodních plochRevitalizace okolí rybníku MartiňákOkolí rybníka Martiňák je v posledních letech revitalizováno tak, aby více prospívalo vodnímu režimu krajiny a zároveň poskytlo i prostor pro rekreaci. Jedná o druhou etapu budování parku U Čeňku, který byl dokončen v roce 2018. Tato druhá etapa však vede ke vzniku místa mnohem přírodnějšího. Byla vybudována soustava tůní a z poloostrova mezi dvěma přítoky – Svépravickým potokem a Chvalkou – se stal ostrov, což zvýšilo tolik potřebnou vodní kapacitu území. Přímo na ostrově je také několik tůní a ostrov se tak stal rájem obojživelníků a vodních ptáků. Celková výměra nových vodních ploch by měla být 3 700 m2.
Dalšími úpravami je zpozvolnění břehů rybníka a odstranění valu z vytěženého sedimentu při levém břehu rybníka.
V okolí rybníka jsou také vysázeny ovocné stromy, které rozdělují pole na plužiny a chrání je tak před větrnou a vodní erozí.
2019 -2020 Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMPMadarovaPraha 9 190 12ČR50.0977475N, 14.5791725E
107Využívání dešťové vodyZachytávání dešťové vody ve vnitrobloku v Praze PodolíObyvatelé bytového dobu v Podolí v ulici Nad Sokolovnou se rozhodli oživit vnitroblok, který k domu přiléhá. Ten byl před oživením zatravněný a rostla na něm třešeň, nicméně nebyl nijak využíván, třešeň prosychala a nebyl zde žádný mobiliář. Obyvatelé si chtěli ve vnitrobloku zřídit posezení, záhony a zasadit nový strom. Prvním krokem, který udělali, bylo zřízení zachytávání dešťové vody ze střechy, aby měli čím záhony zalévat. Instalovali zde tedy 4 IBC kontejnery, který každý má objem 1 m3. Do těchto nádrží se jímá voda ze dvou okapových svodů – pod každým svodem jsou umístěny dva kontejnery. Jsou propojeny HT trubkami a vybaveny přepadem pro případ přeplnění. V budoucnu se počítá s umístěním čerpadla do jednoho z kontejnerů, ale zatím bude voda čerpána ručně. Na zimu se bude systém vypouštět a odstavovat.

Zdroj informací: www.vnitrobloky.cz
2018Obyvatelé bytového domu v ulici Nad SokolovnouNa SokolovnouPraha 4147 00ČR50.0539844N, 14.4197331E
108Zeleň a využití dešťové vodyNové rostliny a využívání dešťové vody ve vnitrobloku U SmaltovnyK velkému bytovému domu s třiceti domácnostmi přiléhá obdélníkový dvorek. Po stranách je zídkou oddělen od dalších takových dvorků a dlouhou stranu proti stěně domu tvoří neudržovaná zeď garáží. Dvorek byl v původním stavu celý vybetonovaný a byl využíván pouze jako místo pro popelnice.
Obyvatelé domu se však rozhodli dvorek zvelebit. Přáli si zejména ozelenění nehostinné zdi garáže vysazením vhodných rostlin do její těsné blízkosti a dále se těšili na to, že svedou dešťovou vodu ze střechy do nádrží místo aby odtekla kanalizací a využijí ji pro zalévání.
Aby se ozelenění stěny povedlo, nechali si vypracovat od spolku Bieno osazovací plán. Mezi rostlinami jmenujme například popínavou hortenzii, zimolez henryův nebo okrasný druh břečťanu. Některé rostliny jsou ke zdi umístěny v květináčích, ale pro řadu z nich obyvatele domu vlastnoručně vysekali záhon v betonu.
Systém skladování dešťové vody pro zálivku obyvatelé realizovali umístěním dvou spojených odkalovacích nádob, do kterých je svedena voda z okapového svodu. Odtud vodu čerpají do velké sběrné nádoby, kterou je IBC kontejner o objemu 1m3. Ten má ve spodní části kohoutek, ze kterého lze vodu napouštět do konví nebo na něj napojit hadici.
Další novinkou je instalace rotačních kompostérů.

Zdroj informací: www.vnitrobloky.cz
2017Obyvatelé bytového domu v ulici U SmaltovnyU SmaltovnyPraha 7170 00ČR50.1026639N, 14.4359319E
109Propustné povrchy Propustný povrch a zachytávání dešťové vody pro vnitroblok v BotičskéVe vnitrobloku v Botičské ulici se rozhodli dát vale betonovému povrchu. Byl vybourán v celé ploše (asi 212 tun) a nahrazen propustnými povrchy a částečně dlaždicemi tam, kde jsou potřeba. Pro zalévaní je shromažďována dešťová voda stékající svodem ze střechy. Ve vnitrobloku jsou pro obyvatele umístěny také nádoby na kompost. V plánu je též vysazení vzrostlého stromu, na který se už všichni obyvatele těší.

Zdroj informací: www.vnitrobloky.cz
2019Vlastníci bytových jednotek dobu v Botičské uliciBotičská 12Praha 2128 00ČR50.0684208N, 14.4203828E
110Zelené střechy a využití dešťové vodyZelená budova v RadlicíchV blízkosti stávající budovy ČSOB v Radlicích byla dokončen nový komplex. Vznikla tak ČSOB kampus, kde může celkem pracovat až 5000 zaměstnanců.
Budova klade velký důraz na svůj soulad s přírodou a obdržela tak certifikát Leed Platinum. Kopíruje reliéf svahu, do kterého je umístěna. Díky tomu a také díky použitým materiálům a střešní zeleni dokonale splývá s okolím.
Střechy jsou ozeleněny, celková plocha střešních zahrad je 10 000 m2. Zeleň je intenzivní – celkem na nich najdeme 345 stromů a 3 300 keřů. Intenzivní zeleň je pro vodní režim krajiny mnohem prospěšnější než dnes už velmi běžná extenzivní střešní zeleň. Intenzivní zelená střecha je ale také technicky i finančně náročná na provedení. Na terasách je umístěno mnoho popínavých rostlin a zeleˇnení zanedbána ani je v interiéru, kde potkáte menší či větší rostliny také na každém kroku. Dešťová voda je shromažďována v nádrži o objemu 530 m3 a využívá se pro závlahu vší té zeleně.
Zajímavý je též systém vytápění a chlazení, který využívá jako zdroj tepla a chladu zemní vrty.
2019ČSOB GroupVýmolova 3Praha 3150 00ČR50.0570222N, 14.3883706E
111Revitalizace potokaRevitalizace Říčanského potoka v DubčiV rámci protipovodňových opatření bylo provedeno zkapacitnění Říčanského potoka v 200 m dlouhém úseku podél ulice Mikova. Bylo odstraněno staré betonové opevnění, břehy byly zpozvolněny a koryto rozšířeno. Zpevnění koryta, které je v určité míře nutné, když potok protéká intenzivně urbanizovaným územím, bylo v rámci rekonstrukce provedeno vyskládanými kameny. Dno bylo stabilizováno kamenným záhozem. Rozšiřování koryta si vyžádalo vykácení některých stromů. Ty byly nahrazeny novými a druhově mnohem pestřejšími dřevinami. 2019 Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMPMikovaPraha - Dubeč107 00ČR50.0619161N, 14.5940094E
112Městská zeleňMěstská zeleň v Uppsale – modrozelenošedá infrastrukturaModrozelenošedá infrastruktura obecně
Modrozelenošedá infrastruktury nabízí možnost, jak skombinovat zpevněné městské povrchy s městskou zelení, a přitom využít maximum dešťové vody pro přirozenou závlahu vegetace. Zároveň poskytuje pro kořeny rostlin více prostoru pro růst, než tradiční rabátka a záhony.
Na schématu 1 a 2 je znázorněn řez klasickým modrošedozeleným systémem (zde dešťový záhon, ale možné jsou i jiné druhy městské zeleně). Přímo pod záhonem je klasicky několik vrstev substrátů poskytujících prostor pro kořeny rostlin a retenci dešťové vody. Voda z okolních povrchů je přes filtr svedena do tohoto záhonu. Aby se však retenční kapacita a prokořenitelý prostor zvětšil, jsou okolní zpevněné povrchy založeny na hrubším kamenivu, než je běžné. Hrubší kamenivo (od 2-32 do 32-90 namísto běžné 0-32 či 0-90) má větší pórovitost a poskytuje tak kapacitu pro retenci dešťové vody a prostor pro růst kořenů, přestože svrchní vrstva je zpevněná, tedy nepropustná nebo málo propustná. Na schématu 3 je vidět, jak může vypadat tento systém aplikovaný na parkoviště.
O tomto příkladu
Tento příklad ukazuje testovací dešťový záhon na ulici Strandbodgatan v Uppsale (Švédsko). Testovaly se zde různé druhy substrátů a vpustí (element odvádějící vodu ze zpevněného povrchu a přivádějící ji do záhonu). Na fotce je vpust se sedimentačním lapačem nečistot.
2011EdgeStrandgodgatanUppsala753 23SWE59.8549450N, 17.6517200E
113Městská zeleňDešťové záhony v HollvikenuModrozelenošedá infrastruktura obecně
Modrozelenošedá infrastruktury nabízí možnost, jak skombinovat zpevněné městské povrchy s městskou zelení, a přitom využít maximum dešťové vody pro přirozenou závlahu vegetace. Zároveň poskytuje pro kořeny rostlin více prostoru pro růst, než tradiční rabátka a záhony.
Na obrázku 1 je znázorněn řez klasickým modrošedozeleným systémem (zde dešťový záhon, ale možné jsou i jiné druhy městské zeleně). Přímo pod záhonem je klasicky několik vrstev substrátů poskytujících prostor pro kořeny rostlin a retenci dešťové vody. Voda z okolních povrchů je přes filtr svedena do tohoto záhonu. Aby se však retenční kapacita a prokořenitelý prostor zvětšil, jsou okolní zpevněné povrchy založeny na hrubším kamenivu, než je běžné. Hrubší kamenivo (od 2-32 do 32-90 namísto běžné 0-32 či 0-90) má větší pórovitost a poskytuje tak kapacitu pro retenci dešťové vody a prostor pro růst kořenů, přestože svrchní vrstva je zpevněná, tedy nepropustná nebo málo propustná.
O tomto příkladu
Ve švédském Hollvikenu využili výhod modrozelenošedých systémů v místě, kde je pro zeleň velmi málo místa: Pás zeleně není souvislý a musí být integrováno veřejné osvětlení. I tak se zde zeleni daří, a to díky zvětšené retenční a prokořeňovací kapacitě získané tím, že podloží pod okolními komunikacemi má velké infiltrační kapacity
2015EdgeKungstorpsvägenHollviken236 32SWE55.4248903N, 12.9626889E
114Zelené střechy a přírodní stavitelství1Akdemie LibchavyV Horních Libchavách na místě bývalého JZD vzniklo nové školící středisko, které má za cíl být maximálně v souladu s přírodou. Většina budov jsou dřevostavby pokryté zelenými extenzivními střechami. Střechy jsou koncipovány jako více či méně zešikmené, bez vyšší atiky, takže si je lze i ze země prohlédnout. Maximum všech povrchů je propustných – pěšinky mezi objekty jsou vysypány štěrkem nebo jinými přírodními materiály. V některých místech je použita dlažba z dřevěných kulatin s velkými mezerami.
V malých osmiúhelníkových srubech jsou kanceláře zaměstnanců, některé také slouží k práci ve skupinách a k odpočinku. Hlavní školící budovou je velký srub, dále s v areálu nachází prosklená budova sloužící jako tančírna. Zastoupen je i příklad přírodě blízké rekonstrukce: Zděná budova vepřína byla přestavěna na jídelnu a ložnice. Kromě dřevostaveb tu nejdeme i další příklad přírodních stavebních materiálů – velká budova s apartmány je postavena ze slámy a hlíny. Tyto materiály jsou velmi výhodné nejen kvůli své minimální ekologické stopě, ale díky své tepelné a vlhkostní kapacitě pomáhají udržovat příjemné a zdravé vnitřní prostředí.
Ve školícím centru je zastoupeno mnoho technologií přírodního stavitelství a zároveň budovy splňují požadavky na nízkou energetickou náročnost. Areál tak slouží jako inspirace pro realizaci přírodě blízkých budov.
2019Zdeněk Štěpánek jako majitel vize s architekty a designéry (Daniel Vlček, Saša Kozák, Ondřej KloučekHorní Libchavy 127561 16ČR50.0160719N, 16.3776131E