18

Veřejné parkovací stání v SolarCity se zatravňovacími tvárnicemi položenými na 30 cm humusové vrstvě a odtokem do šachty a drenážního potrubí (Foto I. Kabelková)Obr. 1. Veřejné parkovací stání v SolarCity se zatravňovacími tvárnicemi položenými na 30 cm humusové vrstvě a odtokem do šachty a drenážního potrubí (Foto I. Kabelková)