18

Veřejné parko­vací stání v Solar­City se zatrav­ňo­va­cími tvár­ni­cemi polo­že­nými na 30 cm humu­sové vrstvě a odto­kem do šachty a drenáž­ního potrubí (Foto I. Kabelková)Obr. 1. Veřejné parko­vací stání v Solar­City se zatrav­ňo­va­cími tvár­ni­cemi polo­že­nými na 30 cm humu­sové vrstvě a odto­kem do šachty a drenáž­ního potrubí (Foto I. Kabel­ková)