Rezervace na seminář Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

  • Místo: Velký zase­dací sál v budově Nové radnice, Domi­ni­kán­ské náměstí 1, Brno
  • Datum: 17.10.2017
  • Čas: 10:00 — 16:00
Rezer­vace již nejsou povo­leny.

O přijetí rezer­vace Vás budeme infor­mo­vat mailem na zada­nou adresu.