Jedna z možností, jak předcházet povodním

Jednou z mnoha možností, jak předcházet povodním nebo jak snižovat jejich účinek je omezování tzv. sekundární říční sítě. Myslí se jimi velké vybetonované plochy, ale třeba i lesní cesty. Na stránkách Ekolistu je zajímavý článek o vlivu rozorávání zpevněných nebo jen zhutněných lesních cest na zadržení vody v krajině ...
Celý článek

Krátká recenze na publikaci Po nás púšť a potopa?

V roce 2012 vydal na Slovensku autorský kolektiv v čele s Michalem Kravčíkem knihu sestávající se převážně z výsledků a poznatků, které přinesl v letech 2010–2011 Program revitalizace krajiny Vlády SR. Celá publikace je zaměřena na problematiku snahy zadržení vody v krajině, díky které můžeme paradoxně lépe předcházet velkým povodním ...
Celý článek

Otázky a odpovědi

Dotaz č. 1 Rád bych začal využívat dešťovou vodu. Mám nepoužívanou žumpu. Mohu ji využít jako nádrž? [slider title="Odpověď"] Použití starých žump, septiků a podobně je pro skladování vody ideální. Pod zemí se totiž voda nekazí (viz dotaz č. 5) a navíc nádrž bývá většinou na celém systému využívání dešťové ...
Celý článek