Zpráva o stavu ŽP v České republice

Byla vydána zpráva o stavu životního prostředí České republiky za rok 2011. Jsou v ní nastíněny pozitivní a negativní trendy současného vývoje životního prostředí v oblastech, kterými jsou ovzduší a klima, vodní hospodářství a jakost vody, lesy, půda a krajina, průmysl a energetika, doprava, odpady a materiálové toky a financování ...
Celý článek

Kalkulačka vodní stopy také na stránkách National Geographic

Jakou vodní stopu po sobě zanecháváte, si můžete spočítat také na stránkách od National Geographic. Je doplněna pěknými a názornými animacemi, takže ve výsledku ani tak nevadí, že je celá anglicky. Navíc si můžete srovnat, jak je to na tom vaše stopa s tou, kterou vytváří takový průměrný Američan ...
Celý článek

Nové publikace ČHMÚ

Na stránkách EnviWebu naleznete odkazy ke stažení nových publikací ČHMÚ: "Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost" a "Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy". Navíc informují o nově vydané knize zabývající se povodněmi: Jan Daňhelka, Libor Elleder a kol.: "Vybrané kapitoly z historie povodní a ...
Celý článek

Cyklus seminářů pro rok 2013/2014 „Hospodaření s dešťovou vodou, nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příležitost“

Seminář se zabývá aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV), jako odpovědí na problémy způsobené rychlým tempem urbanizace a klimatickou změnou. V důsledku těchto faktorů se snižuje spolehlivost stokových systémů a zvyšuje se riziko vzniku škod na veřejném i soukromém majetku, ev. i na zdraví obyvatel. Trvání na zavedených způsobech ...
Celý článek

Čeho má projekt Počítáme s vodou dosáhnout?

Cílem projektu je informovat především zástupce státní a veřejné správy a občany (jako majitele soukromých pozemků) o principech přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) a prosazovat systémy decentralizovaného odvodnění a využívání dešťové vody. Je nutné, aby se nejen v odborných kruzích vědělo, co HDV je a jaký má společenský ...
Celý článek

Odpadní vody

Znečištěná voda je také odpad Zodpovědné nakládání s odpadem, třídění různých druhů odpadu a snaha o omezování jeho produkce se v posledních letech staly běžnou součástí našeho života. Ale málokdo si uvědomuje, že i znečištěná voda je odpadem, a téměř nikdo asi netuší, jak velké množství odpadu v tekuté podobě ...
Celý článek

Vodní stopy

Zajímá vás, co to vodní stopa je a jaká by byla ta vaše? Idea vodní stopy uvažuje naši spotřebu vody komplexně – bere v úvahu nejen vodu, kterou spotřebujeme přímo, ale také při výrobě zboží (včetně např. zavlažování při zemědělské produkci) a služeb, které využíváme. Přesto snížením spotřeby vody v ...
Celý článek

Dokument Ztracené řeky

Rádi bychom vám doporučili dokument s dosti výmluvným názvem - Ztracené řeky. Dokument řeší, kam že se to vlastně ztratily všechny ty potoky a řeky, které tu byly před tím, než jsme na nich vystavěli naše města. Já sama jsem jako zvídavé dítě pobíhající po ulicích Místku přemýšlela, kam zmizely ...
Celý článek

Déšť, který pálí

Na první pohled to vypadá jako nesmysl, ale není tomu tak. Narazila jsem na krátký článek, který tento zajímavý jev popisuje. Pokud vás zajímá, o co jde, zde si o něm můžete něco přečíst. A well it. As smallest old amcal pharmacy online of! Too cooking but little note free- ...
Celý článek

Jedna z možností, jak předcházet povodním

Jednou z mnoha možností, jak předcházet povodním nebo jak snižovat jejich účinek je omezování tzv. sekundární říční sítě. Myslí se jimi velké vybetonované plochy, ale třeba i lesní cesty. Na stránkách Ekolistu je zajímavý článek o vlivu rozorávání zpevněných nebo jen zhutněných lesních cest na zadržení vody v krajině ...
Celý článek