Cyklus seminářů pro rok 2015 „Hospodaření s dešťovou vodou: zákonná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje měst“


Seminář se zabývá aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV), jako odpovědí na problémy způsobené rychlým tempem urbanizace a klimatickou změnou. V důsledku těchto faktorů se snižuje spolehlivost stokových systémů a zvyšuje se riziko vzniku škod na veřejném i soukromém majetku, ev. i na zdraví obyvatel. Trvání na zavedených způsobech odvádění dešťových vod z měst, tj. na jejich co nejrychlejším odvedení jednotnou stokovou sítí, je dlouhodobě ekonomicky i environmentálně neudržitelné. PSV_2_Seminar_TITULKA_ok

Hlavní náplní semináře je:

  • platná legislativa v oblasti dešťových vod
  • technické normy systémů HDV, nová TNV 759011
  • ukázka reálných příkladů z ČR a zahraničí
  • představení on-line nástroje pro podporu rozhodování ve fázi návrhu a schvalování
  • představení dlouhodobě udržitelného řešení srážkových vod ve vašem městě.

Materiály ke stažení

Seminář je pro všechny účastníky zdarma.
Každý účastník semináře obdrží zdarma publikaci Hospodaření s dešťovou vodou v ČR.


Přednášející:

  • Ing. Jiří Vítek
  • doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
  • Dr. Ing. Ivana Kabelková
  • Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

Termín Kraj/město Adresa Čas Přednášející Pozvánka Foto Přihláška
28.5.2015 Pardubický kraj Pardubice 10:00 – 16:00 Ing. Jiří Vítek,
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
PDF
11.6.2015 Zlínský kraj Zlín 10:00 – 16:00 doc. Ing. David Stránský,
Ph.D., Ing. Jiří Vítek
PDF
18.6.2015 Karlovarský kraj Karlovy Vary 10:00 – 16:00 Ing. Jiří Vítek,
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
PDF (PDF)
8.10.2015 Hlavní město Praha Magistrát hl. města Prahy
Mariánské náměstí 2
 Praha 1
 Velká zasedací síň
1. patro
10:00 – 16:00 Ing. Jiří Vítek, Ph.D.
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
PDF  (PDF)
22.10.2015 Jihomoravský kraj Magistrát města Brna
Malinovského náměstí 3
Brno
10:00 – 16:00 Ing. Jiří Vítek,
doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ph.D.
PDF
5.11.2015 Kraj Vysočina Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 97/1
Jihlava
10:00 – 16:00 Ing. Jiří Vítek,
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.,
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
PDF (PDF)
19.11.2015 Moravskoslezský kraj Městský dům kultury Karviná
třída Osvobození 1639/43
Karviná
10:00 – 16:00 Ing. Jiří Vítek,
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.,
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
PDF Navíc: prohlídka dobré praxe v místě konání s komentářem projektanta
3.12.2015 Ústecký kraj Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Ústí nad Labem
10:00 – 16:00 Ing. Jiří Vítek,
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
PDF

Přesné místo konání bude upřesněno.


Kontakt na koor­di­ná­torku seminářů Dagmar Kouckou: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz

Záštitu nad semináři převzalo Ministerstvo životního prostředí

Mediální partneři:
EnviWeb logo Moderní obec logo Vodní hospodářství logo TZB info logo Gnosis9 logo

Podobné články

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR: idea vs. realita Konference Počítáme s vodou 2015 Máme důvody, proč chtít, aby se voda vsákla tam, kde spadne. Máme způsoby, jak toho dosáhnout. A máme pravidla, kterých se můžeme držet. Přesto stále nemáme fungující systém nakládání se srážkovými vodami. Hosp...
Fotoreportáž ze semináře v Praze Ve čtvrtek 8. 10. 2015 se v budově Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnila odborná přednáška z cyklu osmi podzimních seminářů na téma „Hospodaření s dešťovou vodou: zákonná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje měst“. Více informac...
Hospodaření s dešťovou vodou (2): Získávají nejen občané a obce Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) představuje nový systém odvodnění urbanizovaných území, jehož hlavním smyslem je zvýšit ochranu obyvatel žijících ve městech a obcích před povodněmi. Ačkoli v České republice již byla zavedena pravidla pro správn...
Hospodaření s deštovou vodou v obcích (1) Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v obcích doznává v posledních letech velkých změn. Tradiční rolí obce bývalo vybudovat dešťovou kanalizaci, která bezpečně sváděla dešťovou vodu z celé obce do vodního toku. Takto se dešťová voda od staveb odváděla ...