Rezervace na Seminář o zásadách a příkladech budování modro-zelené infrastruktury ve městě s odborníky projektu Počítáme s vodou


  • Místo: Zase­dací míst­nost zastu­pi­tel­stva, Magis­trát města Jihlava
  • Adresa: Masa­ry­kovo Nám. 97/1, Jihlava
  • Datum: 25.6.2019
  • Čas: 10:00 — 14:00

Rezer­vace již nejsou povo­leny.

O přijetí rezer­vace Vás budeme infor­mo­vat mailem na zada­nou adresu.