Rezervace na seminář Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

  • Místo: , Znojmo
  • Datum: 16.10.2018
  • Čas: 10:00 — 16:00
Rezer­vace již nejsou povo­leny.

O přijetí rezer­vace Vás budeme infor­mo­vat mailem na zada­nou adresu.