Rezervace na seminář Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

  • Místo: Mari­án­ské náměstí 2, Praha 1, Praha
  • Datum: 18.4.2018
  • Čas: 10:00 — 16:00
Rezer­vace již nejsou povo­leny.

O přijetí rezer­vace Vás budeme infor­mo­vat mailem na zada­nou adresu.