Rezervace na seminář Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

PDF pozvánka

  • Místo: Rube­šovo náměstí 171, Havlíč­kův Brod
  • Datum: 22.3.2018
  • Čas: 10:00 — 16:00
Rezer­vace již nejsou povo­leny.

O přijetí rezer­vace Vás budeme infor­mo­vat mailem na zada­nou adresu.