Rezervace na seminář Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

  • Místo: Magis­trát města Děčín, budova B1, 28. října, Děčín I, Děčín
  • Datum: 31.10.2017
  • Čas: 10:00 — 16:00
Rezer­vace již nejsou povo­leny.

O přijetí rezer­vace Vás budeme infor­mo­vat mailem na zada­nou adresu.