• Místo konání: Magis­trát města Brna, Mali­nov­ského náměstí 3, Brno, školící míst­nost č. 111
  • Datum: 22.10.2015
  • Čas: 10:00 — 14:00Rezer­vace již nejsou povo­leny.

O přijetí­ rezer­vace Vás budeme infor­mo­vat mailem na zada­nou adresu.