DSC09184

Fotografie nově vytvořeného zasakovacího pásu na zahradě školského zaří¬zení pro envi¬ron-men¬tální vzdě¬lá¬vání Rozmarýnek v Brně. Vykopán byl po vrstevnici, osázen maliníkem a zvýrazněn dřevěnými kůly. Autor fotografií: Čestmír Holuša.