4

Závěrem byly demonstrovány příklady hospodaření s dešťovou vodou v ČR i ze zahraničí.