3

Ing. Jiří Vítek, Ph.D ve své prezentaci představil dlouhodobě udržitelná řešení nakládání se srážkovými vodami ve městě.