1

Přednášející Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D představil aktuality v problematice hospodaření s dešťovými vodami (HDV).