Modrá zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky za rok 2014

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí připravili zprávu o tom, jak jsme na území České republiky v roce 2014 hospodařili s vodou. Z různých statistik se mimo jiné dozvíte, o kolik vzrostl počet obyvatel s domy napojenými na kanalizaci, kolik odpadních vod jsme celkem vypustili nebo jaké u nás vládly teplotní, srážkové a odtokové poměry. Modrá zpráva je ke stažení […]

Krumvir_Spaleny_potok (1)

Seminář: Znečištění vod jako riziko budoucí katastrofy

Český spolek pro péči o životní prostředí (ČSPŽP) a Český národní výbor pro omezování následků katastrof (ČNVONK) ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 9 zvou na další ze seminářů z úspěšného cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí“.  Celodenní seminář bude tentokrát věnován současnému velkému nebezpečí znečišťování vod, zejména těch pitných. Termín […]


Leták „Aby voda neškodila, ale pomáhala“

V rámci projektu jsme vydali leták se stručnými informacemi o hospodaření s dešťovou vodou. Můžete si ho stáhnout, nebo nechat poslat poštou v potřebném množství (např. k distribuci ve vašem ekocentru, na úřadě atp.).

Slunce-strom


Voda v právních vztazích

V roce 2014 vyšla na půdě Masarykovy univerzity, konkrétně Právnické fakulty, publikace Voda v právních vztazích.
Autory jsou Ivana Průchová, Jakub Hanák a kolektiv.Povodňová ochrana

„Technická úprava znamenala ekologickou devastaci řeky. Navíc se koryto, i přes různé formy stabilizace, včetně výstavby jezů, velmi zahloubilo. Kolem roku 1990 byly některé úseky řeky značně poškozené se silně erodovanými břehy. Zahloubené koryto nevhodně odvodňovalo nivu – ve studních se ztrácela voda, mizely poslední mokřady a vlhké louky. A koryto rychle přivádělo do města […]

Bystrý potok v obci Baška

Netýkavka malokvětá v podrostu

Zpráva o stavu ŽP v České republice

Byla vydána zpráva o stavu životního prostředí České republiky za rok 2011. Jsou v ní nastíněny pozitivní a negativní trendy současného vývoje životního prostředí v oblastech, kterými jsou ovzduší a klima, vodní hospodářství a jakost vody, lesy, půda a krajina, průmysl a energetika, doprava, odpady a materiálové toky a financování ochrany životního prostředí. Ke stažení […]


Jedna z možností, jak předcházet povodním

Jednou z mnoha možností, jak předcházet povodním nebo jak snižovat jejich účinek je omezování tzv. sekundární říční sítě. Myslí se jimi velké vybetonované plochy, ale třeba i lesní cesty. Na stránkách Ekolistu je zajímavý článek o vlivu rozorávání zpevněných nebo jen zhutněných lesních cest na zadržení vody v krajině.

Následky povodní v Ostravě

Exkurze v Berlíně

Exkurze za příklady dobré praxe do Švýcarska a Německa

Do projektu Počítáme s vodou jsme se rozhodli zařadit zahraniční exkurzi za příklady dobré praxe na základě velmi pozitivních ohlasů na předcháející exkurzi do Berlína. Chystaná exkurze se uskuteční v květnu roku 2014 a na programu budou příklady dobré praxe v Německu a Švýcarsku. V současné době vybíráme cíle, které budou tou nejlepší inspirací především […]