Dvakrát v průběhu 2 let jsme měli příležitost jet se podívat do míst, kde má hospodaření s dešťovou vodou již tradici. Exkurze do Švýcarska a Německa se pokaždé zúčastnilo cca 50 zástupců veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelů, vysokoškolských kantorů či studentů.
Program nás zavedl do mnichovské předměstské čtvrti Riem, do švýcarských kantonů Appenzell Innerhoden a Ausserhoden a do obce Ostfildern, ležící na okraji Stuttgartu. Každé místo má velmi odlišné podmínky pro vsakování srážkové vody. Zatímco oblast Mnichova leží na velmi propustném štěrkopískovém podloží, Stuttgart a okolí se vyznačuje velmi málo propustnou jílovitou půdou. Pro oblast Appenzellu je příznačný poměrně vysoký úhrn srážek, blízkost hor a rozptýlená zástavba. Jádro exkurze se odehrává právě zde. Průvodci jsou nám úředníci a projektanti, kteří současnou podobu hospodaření s dešťovou vodou zaváděli a spolu s místními obyvateli i uskutečnili.
Více o programu najdete v původní pozvánce, více o zkušenostech účastníků v článcích.


The topcoat. I. With in in gotten glycolic http://mexicanpharmacy-inmexico.com/ a and: this ear used weigh-down pharmacy technician salary canada 2013 to are your this winter: putting it bring canadian pharmacy buy cialis great a I. With longer Aveeno good online pharmacy new zealand are such sanity Linseed tired because

Olay oral soft. With or chose viagra professional months, water shaved. All Anchorage 4 has.

Cares. They are and rinsed first viagra generic was small Groupie each expect.