Konference Počítáme s vodou 2017, Hospodaření se srážkovými vodami: základní podmínka adaptace na změnu klimatu

V pořadí třetí pokračování konference Počítáme s vodou 2017 se uskutečnilo 16. května 2017 ve zcela za plněném sále Novoměstské radnice. Konference se koná v rámci projektu Počítáme s vodou, jehož nositelem je Ekocentrum Koniklec a garanty jsou odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze a Asociace pro vodu ČR. Hlavním… Celý článek >>

Sborník a prezentace z konference Počítáme s vodou 2017

Zde najdete ke stažení sborník anotací a prezentace příspěvků přednesených na konferenci: Miroslav Bárta: Bond, voda a změny klimatu včera a dnes. Michal Kravčík: Vliv poškozování území na časovou a prostorovou změnu rozdělení srážek. Thilo Lehmann: Hospodaření se srážkovými vodami ve Vídni – metody a výzvy.… Celý článek >>

Jak hospodaření s dešťovou vodou ovlivňuje podobu měst?

Jak budou vypadat města v budoucnosti? Jakým směrem půjde jejich rozvoj a obstojí města výzvám spojeným s měnícími se nároky lidí a podmínkami klimatu? „Udržitelný rozvoj měst je, a ještě více bude, možný jen tehdy, pokud se města začnou adaptovat na změnu klimatu. Podmínkou je systémové zavádění… Celý článek >>

Konference Počítáme s vodou 2017

Konference Počítáme s vodou 2017

3. ročník Konference „Počítáme s vodou 2017: Hospodaření se srážkovou vodou – základní podmínka adaptace na změnu klimatu a nedílná součást modrozelené infrastruktury“ se uskuteční 16. května v Praze, Novoměstská radnice   Udržitelný rozvoj měst bude možný jen tehdy, pokud se města začnou adaptovat na… Celý článek >>

ČSOP Koniklec na DANUBE UP 2016 v Bratislavě

Při příležitosti 7. Evropského summitu regionů a měst v rámci doprovodné akce DANUBE UP měl Koniklec možnost prezentovat úspěšný projekt Počítáme s vodou, ale také další své aktivity zaměřené na hospodaření s vodou. Koniklec byl Úřadem vlády ČR takto přizván mezi tři české zástupce na tomto… Celý článek >>

Musí pršet, nestačí, když kape

Dešťová voda přitahuje v posledních letech pozornost především kvůli rostoucímu suchu. Mnoho z nás ho dosud nepociťuje a nevidí proto nutnost se vodou zabývat. Řada lidí, pro které je sucho a voda „téma“, se však rozrůstá. Stejně tak i naléhavost, s jakou je potřeba řešit problémy spojené s… Celý článek >>

První demonstrační a výuková vertikální zahrada v Praze

Dne 22. 3. 2016 proběhlo v zahradnickém učilišti v Komořanech slavnostní otevření vertikální zahrady. Při té příležitosti byl uspořádán veřejný workshop, jehož účastníci si mohli vyzkoušet, jak se rostliny do vertikální zahrady sází. Realizátorem tohoto projektu je Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s Ing. Zuzanou Klusovou a Odborným učilištěm… Celý článek >>

Seminář SUCHO II již tento čtvrtek

Český spolek pro péči o životní prostředí (ČSPŽP) a Český národní výbor pro omezování následků katastrof (ČNVONK) ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 9 zvou na již 6. seminář z úspěšného cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí“ tentokrát s názvem SUCHO II… Celý článek >>

Nová informační platforma na téma voda

Ministerstvo životního prostředí spustilo novou informační a edukativní platformu s názvem Voda základ života. Autoři webu si kladou za cíl nejen informovat a vzdělávat, ale zajistit přístup k inspirativním názorům, poutavým grafikám, nebo k unikátním dokumentům a propojit tok informací mezi veřejností, státními orgány, orgány samosprávy,… Celý článek >>

Stanovisko Odboru vodního hospodářství České akademie zemědělských věd k některým názorům a problémům vodního režimu české krajiny

Toto stanovisko si můžete přečíst na stránkách časopisu Vodní hospodářství. V textu je nastíněna historie odvodňování v naší zemi, dále článek například upozorňuje na problémy absence komplexních řešení různých situací – odděleně se řeší dílčí témata, jako jsou povodně, sucho, vodní eroze, odděleně se nastavují dotační tituly,… Celý článek >>

Problematika umělého zasněžování v hledáčku pořadu Nedej se

Umělé zasněžování technickým sněhem je výrazným zásahem do vodního režimu krajiny. Dnešní skutečností však je, že se jedná bohužel o již nezbytný předpoklad funkčnosti lyžařských areálů. A to nejen těch našich, týká se to překvapivě třeba i Alp. Vytvořený sníh výrazným způsobem ovlivňuje odlesněné plochy… Celý článek >>

O managementu lesů, kořenových čistírnách nebo třeba o problematice fosforu na webu časopisu Vodní hospodářství

Vodní hospodářství je specializovaný vědeckotechnický časopis zaměřující se na projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředí. Vychází jednou měsíčně a v distribuci mezi běžnými periodiky se moc sehnat nedá. Některé starší články na internetu sehnal lze, většinu však ne. Nyní ale… Celý článek >>

S dešťovou vodou ke zdravějším městům

Dešťová voda není typický statek, se kterým bychom byli zvyklí hospodařit. Přesto se pojem hospodaření s dešťovou vodou stává stále běžnější ve slovníků architektů, projektantů a pracovníků veřejné správy. Vede je k tomu jednak nutnost daná legislativou a potřebou řešit problémy s kapacitou stokové sítě, motivací je ale… Celý článek >>

Sborník, prezentace a fotografie z konference Počítáme s vodou 2016

Zde najdete ke stažení sborník anotací a prezentace příspěvků přednesených na konferenci:

*HDV – zkratka hopodaření s dešťovou vodou

Fotografie z konference Počítáme s vodou 2016

Pozvánka na společné osázení vertikální zahrady

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. a Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. zvou všechny příznivce zeleně ve městě na veřejný workshop Osázení vertikální zahrady. Akce se uskuteční v úterý 22. 3. 2016 ve 14.00 hodin v odborném zahradnickém učilišti v Praze Komořanech. Zde je ke… Celý článek >>