Konference Počítáme s vodou 2015Hospodaření s dešťovou vodou v ČR: idea vs. realita

Máme důvody, proč chtít, aby se voda vsákla tam, kde spadne. Máme způsoby, jak toho dosáhnout. A máme pravidla, kterých se můžeme držet. Přesto stále nemáme fungující systém nakládání se srážkovými vodami. Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je téma, které v odborné veřejnosti rezonuje. Ve čtvrtek 26. března přivedlo do Prahy na 150 zástupců státní […]

Konference Počítáme s vodou 2015

Konference Počítáme s vodou 2015


Konference počítáme s vodou 2015

Akce proběhla dne 26. března 2015 v hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1.

Pozvánka na konferenci PSV 2015

Program konference ke stažení (PDF).

 • přínosy, plánování a technická realizace přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou.
 • souvislosti s lokální a globální klimatickou změnou
 • různé aspekty zelené infrastruktury, proces plánování a realizace
 • konkrétní projekty ve Švýcarsku, Německu a v České republice.

Na konferenci byla představena nová kniha Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Knihu je možné zakoupit za 179 Kč u vydavatele: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, Chvalova 11, Praha 3, nebo zaslat poštou, obojí po předchozí domluvě na emailové adrese info@ekocentrumkoniklec.cz.

Řečníci:

 • Fredy Mark (Švýcarsko), vedoucí Úřadu životního prostředí kantonu Appenzell Innerrhoden
 • Andreas Matzinger (Německo), výzkumník v Kompetenzzentrum Wasser Berlin
 • Marco Schmidt (Německo), akademický pracovník na Technische Universität Berlin
 • Petra Schinnecková (ČR), vodohospodářka odboru koncepce a rozvoje, Magistrát města Olomouce
 • David Stránský (ČR), ČVUT v Praze, předseda výboru CzWA – Asociace pro vodu ČR
 • Jiří Vítek (ČR), odborník na HDV, JV PROJEKT VH s.r.o., člen CzWA – Asociace pro vodu ČR
 • Vojtěch Bareš (ČR), akademický pracovník na ČVUT v Praze, člen CzWA – Asociace pro vodu ČR
 • Petr Hrubant (ČR), vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, Městská část Praha 12
 • Richard Kohout (ČR), referent odboru životního prostředí, Městský úřad Lanškroun
 • Eva Wagnerová (CR), zahradní architektka, Brno

Konference se konala v rámci projektu „Počítáme s vodou“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky.

Nad konferencí převzal záštitu Ministr životního prostředí ČR a Ministr zemědělství ČR.

Sponzoři:

DHI logo Optigreen logo

Partneři konference: 
01/71 ZO ČSOP Koniklec logo Timur logo JV Project logo CZWA logo

Mediální partneři:
Obec a finance logo EnviWeb logo Moderní obec logo Vodní hospodářství logo TZB info logo ESTAV logo Ekolist logo