Exteriérová vertikální zahrada – pilotní projekt nové alternativy pro městskou zeleň

Pozitivní vliv zeleně na mikroklima měst je nesporný a citelný. Zeleň je schopná díky odparu vody tlumit letní teplotní výkyvy, udržuje přirozenou vlhkost půdy i vzduchu a má schopnost zachycovat z ovzduší různé škodlivé plyny i prach. Ve městech se však často potýkáme s tím, že přes veškeré úsilí nenacházíme dostatek místa pro vytváření zelených ploch. Mnohé […]

První demonstrační a výuková vertikální zahrada v Praze

Dne 22. 3. 2016 proběhlo v zahradnickém učilišti v Komořanech slavnostní otevření vertikální zahrady. Při té příležitosti byl uspořádán veřejný workshop, jehož účastníci si mohli vyzkoušet, jak se rostliny do vertikální zahrady sází. Realizátorem tohoto projektu je Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s Ing. Zuzanou Klusovou a Odborným učilištěm pro žáky s více vadami.   Vertikální zahrada je systém umožňující […]

Stát chystá dotaci na sběr dešťové vody. Jde o reakci na sucho v Česku

Článek ze serveru www.lidovky.cz se věnuje otázce sucha v České republice a plánům Ministerstva životního prostředí na podporu domácností zachytávat dešťovou vodu. Nový program Modrá úsporám by od letošního léta mohl zajistit dotační tituly pro získání prostředků na nákup domovních nádrží na srážkovou vodu. V článku je zmiňován i projekt Počítáme s vodou a příklad pana […]

Nová informační platforma na téma voda

Ministerstvo životního prostředí spustilo novou informační a edukativní platformu s názvem Voda základ života. Autoři webu si kladou za cíl nejen informovat a vzdělávat, ale zajistit přístup k inspirativním názorům, poutavým grafikám, nebo k unikátním dokumentům a propojit tok informací mezi veřejností, státními orgány, orgány samosprávy, vodoprávními úřady, Povodími, ČHMÚ, VÚV, ČGS a dalšími. Internetové stránky […]

Stanovisko Odboru vodního hospodářství České akademie zemědělských věd k některým názorům a problémům vodního režimu české krajiny

Toto stanovisko si můžete přečíst na stránkách časopisu Vodní hospodářství. V textu je nastíněna historie odvodňování v naší zemi, dále článek například upozorňuje na problémy absence komplexních řešení různých situací – odděleně se řeší dílčí témata, jako jsou povodně, sucho, vodní eroze, odděleně se nastavují dotační tituly, oddělené je také, což je hlavní problém, vlastnictví a užívání pozemku […]

 
kalkulačka PSV

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Dům a byt
zelené střechy, praní dešťovou vodou, splachování
Zahrada
jezírka a rostliny, vertikální zahrady, podzemní vody, nádrže, jímky
Odpadní vody
kořenové čističky, dešťová voda, úprava dešťové vody
Obce a veřejný prostor
decentralizované odvodnění, kanalizace, zasakování, retenční nádrže, povodňová ochrana, revitalizace
Změna klimatu
voda v krajině, řeky, potoky, vodní stopa a virtuální voda
Příklady z ČR a zahraničí
příklady z praxe, úspěšné i neúspěšné realizace
Legislativa
zákony, normy
Projekt je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky